Hudba a děti

Pro 6, 2011 | Rodina

Hra na hudební nástroj a zpěv jsou pro dítě a jeho rozvoj velmi důležité. Obojí rozvíjí osobnost dítěte a jeho psychiku. Čemu dát přednost? Když je dítě malé, veďte ho ke zpěvu. Zpívejte již malému miminku. Zpěv je totiž pro mnohé děti mnohem přirozenější, než mluvení. Zpěvem se rozvíjí řečové dovednosti i sluch.

S menšími dětmi vytleskávejte různá slova. Je to příjemná a nenáročná hra pro děti i rodiče. A pro děti velmi přínosná.

Kdy začít s hudebním nástrojem?

Například zobcová flétna je vhodná už pro předškolní děti. Hra na ni je poměrně snadná a dítě tak brzy umí zahrát první jednoduché písničky. Flétnu lze vzít všude s sebou. Má velký vliv na zdraví, protože učí dítě správně dýchat. Vhodná je i pro děti s častými záněty středouší.

I u ostatních hudebních nástrojů lze začít s výukou formou hry již v předškolním věku. Ovšem pořád jde o hru. Pravidelné cvičení lze očekávat až u školních dětí, protože hra na tyto nástroje vyžaduje určitou disciplínu a oddanost. Rozhodně byste neměli dítě nutit ke hře na určitý druh hudebního nástroje. Mělo by si samo určit, na jaký nástroj chce hrát.

Nepodléhejte ovšem domněnce, že dítě u vybraného hudebního nástroje vydrží napořád. Mnohé děti musí přijít na to, co jim nejlépe vyhovuje, a tomu se pak věnovat. Proto je dobré, když má dítě možnost hru si nejdříve vyzkoušet např. na vypůjčeném hudebním nástroji, nebo docházet do hudební školy, která má nástroj k dispozici. Když si už najde ten „svůj“ nástroj, poslouží k jeho začátkům i použitý, který není pro rodiče tak finančně náročný.

Jediným hudebním nástrojem, který rozvíjí obě mozkové hemisféry, je hra na klavír. Při hře na klavír musíte zapojit tři smysly – hmatové, zrakové a sluchové.

Při hře na hudební nástroj se rozvíjí fantazie dítěte. Hudební výchova je vhodná také pro děti, které se straní kolektivu, neumí si najít kamaráda a jsou málomluvné. Prostřednictvím hudby se často rozmluví a vytvoří si nové sociální vazby mezi vrstevníky.

V žádném případě dítě ke hře na hudební nástroj nenuťte, naopak, motivujte ho. Dopřávejte mu dostatečný odpočinek, protože i hra na hudební nástroj je do jisté míry práce, ke které je potřeba soustředění.