Nehádejte se před dětmi

Pro 20, 2011 | Rodina, Životní styl

Nastaly mezi vámi a partnerem problémy? Hádáte se? Ano, i toto může ve vztahu dvou dospělých lidí nastat. Ovšem měli byste si uvědomit, že jsou to problémy dospělých, nikoli jejich dětí.

Tak málo stačí, a naše problémy poznamenají také dětskou dušičku. A nikdo z nás dospělých by si neměl brát vlastní dítě za oběť svého hněvu. Dítě je citlivé a vnímavé. Hádku mámy s tátou často bere jako svou chybu. Vciťuje se do role toho, kdo problémy zavinil, stává se úzkostlivé, často se hádky rodičů projeví zhoršením prospěchu školních dětí. Menší děti, které si již osvojily techniku používání nočníčku, se naopak vracejí k plínkám, stávají se plačtivé, nebo naopak netečné ke svému okolí.

Pokud ve vaší domácnosti k hádkám dojde, měli byste z nich své děti vynechat. Nechcete přece, aby ve vzpomínkách vašich dětí na období dětství figuroval hněv a hádky. Problémy řešte, když jsou děti mimo domov, např. ve školce, nebo škole. A když se hádavému období přesto nevyhnete, zvažte, zda by dětem nebylo lépe např. u babičky a dědy, nebo na návštěvě u jiných příbuzných. V létě je vhodné vyřešit své problémy během pobytu dětí na táboře. Ujišťujte děti, že je máte rádi, hrajte si s nimi, naslouchejte jim. Dítě za vaše problémy nemůže.

Nejlepší je ale řešit problémy s partnerem vzájemným klidným rozhovorem. Řešení naleznete většinou snáz a rychleji, než v hádkách plných hněvu. Dítě odpozorovává chování nás dospělých a v dospělosti ho často kopíruje. Pokud se naučíte zvládat hněv a řešit problémy v klidu, naučíte stejnému vzorci chování také své dítě a tím mu jednoznačně zpříjemníte jeho budoucí život.