Dlužné alimenty už vymůžete rychle

Úno 24, 2012 | Peníze, Rodina, Zajímavosti, Životní styl

Neplatí-li váš expartner alimenty, pak pro vás máme dobrou zprávu. Cesta k získání dlužných částek na výživném je rychlejší a přímější než kdykoliv předtím. „Máte-li v ruce rozsudek se soudem stanoveným výživným, máte napůl vyhráno! Exekuce na plat vašeho expartnera může dosáhnout až do výše 66 % z jeho platu,“ upozorňuje Mgr. Rostislav Kovář z bezplatného právně poradenského portálu poradnaveritele.cz.

V ČR je na 160 tisíc dětí bez řádně hrazeného výživného

V České republice žije až 400 tisíc dětí, které jsou z rozvedených rodin a zhruba 40 % z nich je ze strany expartnera finančně nezaopatřeno. Jinými slovy zhruba 160 tisíc dětí se díky nezodpovědnosti a neplacení výživného jedním ze svých rodičů potýká s chudobou nebo žije na hranici životního minima. „Přitom úhrada soudem stanoveného výživného na dítě má přednost i před jinými závazky dlužníka a srazit mu ze mzdy lze až dvě třetiny platu,“ upozorňuje Kovář na fakt, o kterém se stále ještě nepříliš ví. „Velkou výhodou je, když výživné stanoví soud. V tu chvíli lze podobné případy řešit ve srovnání s jinými kauzami velmi rychle. Samotný rozsudek stanovující výši výživného se v tu chvíli stává exekučním titulem,“ doplňuje Kovář.

Jak dlouho vymožení peněz trvá?

Vždy záleží na výši dosavadního dluhu a majetkových poměrech dlužníka. Jiná situace bude v případě pracujícího člověka a zcela jinak tomu bude u někoho, kdo je bez domova nebo žije výhradně ze sociálních dávek od státu. Od toho se také odvíjí doba, za jakou je exekutor schopen dlužné výživné vymoci. Exekutor může dlužníkovi obstavit účet, strhnout mu část mzdy nebo provést mobiliární exekuci na majetek v místě bydliště. V posledně jmenovaném případě nezáleží na tom, zda se dlužník zdržuje ve svém trvalém bydlišti či nikoliv. Exekutor má totiž právo navštívit příbytek, ve kterém se dlužník zdržuje fyzicky, přitom nezáleží na tom, kde je hlášen formálně. „Některé případy se tak mohou vyřešit za pár měsíců, jiné se naopak řeší léta,“ podotýká Kovář.

Stálý dohled nad platební morálkou expartnera

Díky současné právní úpravě lze zajistit stálý dohled nad platební morálkou expartnera, který je povinný hradit výživné. V praxi se stává, že dlužník pod dojmem exekuce začne krátkodobě hradit své závazky včas, ale po určité době opět přestane na své děti posílat soudem stanovené výživné. „V takovém případě je možné vymáhat současnou povinnost hradit. To znamená, že dlužník už neposílá alimenty na účet expartnera, ale rovnou na účet exekutora, který je teprve poté předává věřiteli. Pokud dlužník v daném termínu nezaplatí, exekutor na nic nečeká a rovnou může jednat. Takové nařízení je platné až do odvolání věřitelem nebo do skončení vyživovací povinnosti dlužníka,“ připomíná další možné varianty, jak preventivně naložit s notorickými dlužníky Kovář.

 

Foto: Pixmac.cz