Mateřská centra

Úno 6, 2012 | Rodina, Zajímavosti

Mateřství je krásná, ale dnes i přepychová věc. Post matky je pro společnost, i v životě ženy, jednou z nejdůležitějších rolí, která však není širokou veřejností u nás doceňována.
Vzpomínám si, jak moc mne rozčilovalo, že byť jsem měla vybudovanou skvělou kariéru a pracovala jsem i v průběhu mateřské, tak kamkoliv jsem přišla (ať už na úřad, či k lékaři) a byla potřeba podat informace o profesi – všechno, co jsem doposud dokázala, jakoby neexistovalo.

Byla jsem náhle „pouhá“ matka, ke které přistupovali jako k nejhloupějšímu stvoření na světě, jež ještě k tomu nic nedělá. Kde na to přišli? Díky tomuto přístupu ženy přicházejí v průběhu mateřské o sebejistotu a sebedůvěru. Izolace tuto skutečnost ještě více utvrzuje. Pokud chcete tomuto stavu zamezit, je zapotřebí s tím něco udělat, a proto vznikla Mateřská centra.

Mateřská centra – český fenomén

Myšlenka na vytvoření mateřského centra v Česku napadla Rút Kolínskou již v roce 1990. V roce 1992 pak založila vůbec první české mateřské centrum. Matky konečně dostaly to, po čem prahly. Nadšení pro mateřská centra rostlo rychlostí blesku. Ženy na mateřské díky MC konečně mohly vystoupit z izolace a našly to, co tolik potřebovaly – inspiraci, komunikaci, seberealizaci, možnost vychutnat si se svými dětmi mateřství. 

Přínos mateřských center

Mateřská centra mají velice důležitou roli nejen pro mladé maminky, vývoj dítěte, ale pro rodinu jako takovou.

 • Mateřská centra pomáhají – svépomocí, komunikací, poradenstvím, podporou, výměnou zkušeností.
 • Podporují rodinný život.
 • Pomáhají s návratem po mateřské zpět do pracovního procesu.
 • Umožní vám seberealizaci.
 • Vytváří vám prostor pro společné zajímavé aktivity.
 • Podporují váš růst a rozvoj různých znalostí a dovedností.
 • Přináší vám možnost seznámení a to nejen vám, ale i vašem dětem.
 • Děti mají možnost navázat své první sociální vztahy.
 • Děti mají možnost absolvovat různé zajímavé aktivity.
 • Mateřská centra působí jako prevence kriminality, ochranu před vznikem civilizačních chorob a chrání před fyzickými a psychologickými negativními vlivy.
 • Mateřská centra vytváří různé projekty, vedou poradenskou činnost, komunikují s úřady, rozvoje různých činností a dovedností.
 • Mateřská centra navštěvují převážně aktivní ženy, které hledají různé podněty, a proto jsou velkým přínosem pro společnost.

 

Foto: pixmac.cz