Pojedete lyžovat do zahraničí? Nezapomeňte se pojistit!

Úno 10, 2012 | Životní styl

Každé cestování je spojeno s rizikem, že se přihodí něco neočekávaného. Následkům takových událostí se čelí pojištěním. Vyplatí se posoudit různé pojišťovací nabídky a rozhodnout se pro tu, která vám bude nejlépe vyhovovat.

 

 

Nespoléhejte na pomoc v nouzi

Přestože téměř všechny pojišťovací ústavy v České republice nabízejí produkty, jež mohou zmírnit následky nechtěných příhod, najdou se stále "cestovatelé", kteří v pojistné smlouvě vidí zbytečné zatížení rodinného rozpočtu. Když se pak něco opravdu stane – a pravděpodobnost při cestování je daleko větší než při pobytu na chatě – vyžadují pomoc druhých. Neznalí jazyka země, v níž se právě ocitli, jsou vydáni všanc okolnostem.

Autonehoda v cizině není příjemná

Při cestování do zahraničí s automobilem nebo motocyklem jde v podstatě o tři druhy pojištění. První je povinné, s tím tedy problémy nebudou. Smluvní pojištění odpovědnosti za provoz motorového vozidla musí mít každý a tak zvaná Zelená karta, která to potvrzuje, se vydává ke každému potvrzení o zaplacení povinného ručení.

Druhým, již nepovinným, je pojištění havarijní, které v různých formách a cenách nabízejí téměř všechny pojišťovny. To kryje náklady, které vzniknou při poškození nebo zničení vlastního vozidla v důsledku havárie nebo živelní události a kryje i krádež vozidla. Některé druhy havarijního pojištění platí i na území všech evropských států a bývají doplněny i o asistenční službu. Její zásah se zpravidla vyžádá na telefonním čísle české centrály pojišťovny (tedy v českém jazyce), která zajistí zásah smluvní asistenční služby na území státu, kde se postižený nachází. Toto pojištění lze rozšířit o připojištění mimořádné výbavy vozidla, cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby dopravovaných osob a rovněž o pojištění osob proti úrazu. Některé pojišťovny zahrnují do těchto pojistných smluv i právní pomoc na místě nehody, což je výhodné zejména proto, že naši občané převážně neznají místní zákony a mohli by při vyšetřování nehody podat nevědomky svědectví proti sobě samým.

Je dobré mluvit s lékařem česky

Třetím druhem pojištění, které se často podceňuje, je pojištění zdravotní. Převažuje stále ještě mínění, že zdravotní služba je poskytována zdarma, což je sice pravda, pokud jde o první pomoc, ale neplatí to všude, a vůbec už ne o péči následné. Proto je zdravotní pojištění ještě důležitější než pojištění vozidla. Při volbě pojišťovny je dobré si ověřit, zda má asistenční službu a jak tato služba pracuje. Je přece jen příjemnější se domlouvat ze zahraničí s lékařem česky než vysvětlovat své potíže v cizím jazyce v neznámém městě.

Některé banky doplňují vlastnictví kreditních karet svých klientů pojištěním pro cestování do zahraničí.

 

Foto: Pixmac.cz