Termín pro odevzdání daňového přiznání se blíží

Bře 21, 2012 | Peníze

Už za pár dní vznikne každému podnikateli i některým zaměstnancům povinnost odevzdat svůj přehled příjmů za rok 2011 a daňové přiznání. Jednání s finančním úřadem, "sociálkou" a zdravotní pojišťovnou asi všichni bytostně nenávidíme, proto se snažíme, aby těch kontaktům bylo co nejméně. Pokud chcete mít bezchybné podklady, vše včas odevzdat a zaplatit, přečtěte si následující řádky připravené ve spoulupráci s účetní specialistkou.

Termíny pro podání přiznání a úhradu daně

V roce 2011 došlo díky novému daňovému řádu k posunutí termínů pro podání daňového přiznání až do 2. 4. 2012. Do stejné doby je třeba podat na finanční úřad plnou moc pro daňového poradce, pokud vám přiznání zpracovává daňový poradce. Pak je termín pro podání přiznání 2. 7. 2012. V červenci podávají daňové přiznání také ti, kdo mají povinný audit, a to i když jim přiznání nezpracovává daňový poradce.

V těchto termínech je třeba také uhradit daň. Přičemž nově se při úhradě bankovním převodem nepovažuje za den úhrady den odeslání platby, ale den připsání na účet finančního úřadu. Zároveň však nebudete pokutováni, pokud daň uhradíte do 5 dnů od termínu. A také za pozdní podání přiznání do 5 dnů od termínu. Ovšem za pozdní podání daňového přiznání (více než 5 dnů) budete pokutováni automaticky minimálně 500 Kč.

 

Jak a kam přiznání podat

Přiznání se podává na místně příslušný finanční úřad, což je pro fyzické osoby včetně podnikatelů finanční úřad dle místa trvalého bydliště (bez ohledu na místo podnikání) a pro právnické osoby finanční úřad dle sídla firmy.

Přiznání můžete podat osobně v podatelně finančního úřadu, poslat poštou (je vhodné poslat ho doporučeně) nebo elektronicky.

Zaslání elektronicky bez nutnosti vlastnit elektronický podpis je možné pouze přes datovou schránku. Tu mají automaticky zřízenou všechny právnické osoby, ostatní si ji mohou nechat zřídit dobrovolně na jakékoliv pobočce České pošty.

Pokud vlastníte elektronický podpis, můžete formuláře vyplnit a poslat na daňovém portálu, kde najdete v sekci Elektronická podání pro daňovou správu všechny aktuální formuláře pro vyplnění a kontrolu správnosti. Vyplněný formulář můžete buď vytisknout a poslat, odnést na úřad nebo ho poslat elektronicky, a to jak to datové, tak do daňové schránky.

 

Pojištění

Podáním daňového přiznání však ještě vše nekončí. Podnikatelé, a to včetně OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), vykonávající vedlejší činnost, jsou povinni podat přiznání na sociální a zdravotní pojištění. Přehled o příjmech  výdajích OSVČ za rok 2011 je OSVČ povinna podat nejpozději do 2. 5. 2012 příslušné OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení), popř. PSSZ (Pražská správa sociálního zabezpečení). Pokud jí přiznání zpracovává daňový poradce, musí to do 2. 5. 2012 OSSZ, popř. PSSZ oznámit a podat Přehled do 1. 8. 2012. Doplatek pojištění je splatný do 8 dnů od podání Přehledu, tj. nejpozději do 8. 5. 2012 (při podání 2. 5. 2012).

Přehled OSVČ o zdravotním pojištění se podává zdravotní pojišťovně, ke které je OSVČ přihlášena do 30 dnů od termínu pro podání přiznání tj. do 2. 5. 2012. Případný doplatek je splatný do 8 dnů od podání Přehledu, tj. nejpozději do 8. 5. 2012 (při podání 2. 5. 2012).

Zuzana Bartůšková, DiS., Ucetnictvibezstarosti.cz

 

Foto: Pixmac.cz