Šikana na pracovišti: Útočník bývá slabší než oběť

Dub 3, 2012 | Zajímavosti, Životní styl

„Šéfová si na mne zasedla,“ stěžujete si přátelů. Možná se jedná o formu šikanovaní dnes po americkém vzoru nazývanou bossing. „Kolegové v práci mi dělají jen samé naschvály,“ naříkáte. Tomuto jevu se říká mobbing. Jste-li obětí bossingu, mobbingu – prostě šikanování, nepomůže vám přečíst jeden článek na internetu.

Pojmenování či „hovor“ o problému může být začátek cesty k jeho odstranění.

Přehnané, nesmyslné, či netolerantní požadavky šéfů na své podřízené jsou označovány termínem bossing, podle slova boss – šéf. Bossing je jednou z forem šikanování. Mimo pojmu bossing k nám před lety ze Spojených států pronikl další výraz pro šikanu mobbing: naschvály, pomluvy a nadávky na pracovištích. Podle zjišťování a studií českých psychologů  takové vztahy vyvolávají u oběti obvykle dlouhodobější a stupňující se psychické zatížení, někdy i snahu uniknout z této situace za jakoukoliv cenu.

Šikanér je labilní osoba

Studie obětí útoků zjistily, že napadanými jsou často jedinci zkušení, kompetentní, nekonfrontační a výrazně neprovokační. O „šikanérech“ psychologové uvádějí, že si svým jednání naopak zvyšují sebevědomí a uspokojují potřeby zviditelnění, neboť se vnitřně většinou cítí handicapováni v mezilidských vztazích. Tito lidé mají podle odborníků sice vyvinutý smysl pro nalezení oběti, naopak mívají většinou chudší rejstřík projevů a časté stereotypy chování. A to dává naději obětem na včasnou a účinnou obranu.

Proti násilí na pracovišti je nejlepší zbraní chladná hlava, tedy stoický klid a rozumné uvažování. Mezi dobré zbraně patří například asertivní chování. Ale ne každý, a to se týká především žen, je toho schopen. Další rada: svěřit se s problémem. Buď doma svým nejbližším, a nebo ještě lépe – nějakému psychologovi.

Psychologa někdy nemusíte platit

Podle některých odborníků tkví hlavní problém týraných zaměstnanců v neschopnosti postarat se sám o sebe. A tady nastává prostor pro práci psychologa. Je potřeba všechny aspekty šikany pečlivě analyzovat a posléze z nich vytvořit plán individuální obranné strategie. A potom je důsledně dodržovat.

Jenže „podnikovým“ psychologem disponují jen opravdu velké firmy (i když – nebo právě proto – se v nich šikanování na pracovišti objevuje asi nejvíc). Hodinová taxa soukromého psychologa se pohybuje kolem pěti stovek. Někdy víc, někdy méně – cenu budete vždy znát předem. Jestliže nemáte peněz nazbyt, můžete vyhledat pomoc v bezplatných psychologických poradnách. Většinou je provozují nějaké sociální neziskové organizace: charity, centra sociálních služeb, občanská střediska. Fungují v krajských, někdy i v bývalých okresních městech.

Rovnat vztahy na pracovišti právní cestou je také možné, ale málokdy to skončí dobře – zkuste si právně vymoci, aby se k vám někdo choval dobře.

Praktické zkušenosti jsou cenné

Na internetu je k dohledání velké množství článků o bossingu a mobingu. Kromě obsahu (většinou popisujícího jevy samotné) je někdy přínosnější pročíst si diskusní příspěvky pod články. Jednak člověka povzbudí pomyšlení, že v problému není sám, ale rovněž tam lze vyčíst rady, jak se někdo konkrétně s šikanováním na pracovišti vypořádal.

 

Foto: Pixmac.cz