Rozvod bolí, ale jde zvládnout s grácií

Čvc 8, 2012 | Peníze, Rodina, Životní styl

Rozvodovost je v posledních letech nejvyšší od pádu komunismu, tahle nemoc postihne podle statistik skoro každé druhé manželství. Dalo by se tak říct, že manželství je velmi nejistá investice s 46% pravděpodobností krachu. I když vnitřně počítáme s možností neúspěchu, stejně jen zlomek žen a mužů uzavírá před svatbou předmanželskou smlouvu. Jak tedy postupovat v případě rozvodu tak, abychom si vzájemně ubližovali co nejméně?

I když vás v hádce napadají ty nejhorší věci, rozvod manželství volte vždy až jako poslední variantu rozchodu. Srovnejte si nejprve v hlavě, jestli ten člověk, s nímž řadu let žijete a představovala jste si, jak vedle něj zestárnete, je najednou opravdu tak nesnesitelný, že už vedle něj nechcete být.

 

Dohoda vše usnadní

Zkuste se nejprve se svým protějškem na rozvodu a jeho průběhu domluvit, máte tak šanci, že vás soud rozvede na první stání. Takovému rozvodu se říká nesporný a znamená zjednodušeně to, že jste se na všem dohodli a k vaší žádosti o rozvod se připojí i váš protějšek. Podmínkou "snadné" varianty rozvodu je to, že manželství trvalo alespoň rok a manželé žijí minimálně půl roku odděleně. V případě sporného rozvodu se připravte na dlouhé soudní tahanice a prodlužování vzájemné agónie.

 

Buďte ohleduplní k dětem

Nadpoloviční většina rozvádějících párů si v manželství pořídila alespoň jedno dítě. Jestli je rozvod jedním z nejtěžších okamžiků ve vašem životě, zkuste si představit, jak se asi cítí váš potomek, který tímto aktem přichází o pocit bezpečí a lásky. Snažte se proto s partnerem předem domluvit na rodičovské zodpovědnosti po rozvodu, máte tak šanci, že dítě nevytrhnete z jeho zvyklostí. V případě, že se nebudete s manželem schopni na budoucí péči předem dohodnout, rozhodne za vás opatrovnický soud, který dítě svěří do rodičovské péče jednoho z rodičů, případně do střídavé nebo společné péče dle vlastního úsudku.

 

Vypořádání společného jmění manželů

I když jste v průběhu manželství strávila pět let na rodičovské dovolené, máte nárok na polovinu jmění a peněz, které jste s manželem za dobu manželství nastřádali. Je velmi důležité vyjasnit si majetkové vypořádání co nejdříve. Pokud nebyla před manželstvím uzavřena předmanželská smlouva, která by budoucí příjmy manželů dělila jinak než rovným dílem, má každý z manželů právo na polovinu nabytého jmění. Je určitě lepší mít majetkové záležitosti vyrovnané dřív, než půjdete k soudu. Dohoda o vyrovnání majetku manželů musí být sepsána v písemné podobě s ověřenými podpisy, jeden z originálů musí být součástí žádosti o rozvod.

 

Rozvedeni, ale ve společném bytě?

Pokud s manželem bydlíte ve společné domácnosti, doporučují právníci ihned po rozvodu vyřešit také to, kdo bude společný byt nadále obývat. Nárok na užívání bytu totiž máte oba, zvlášť pokud se jedná o pronajatý byt. Je proto vhodné uzavřít také dohodu o užívání bytu, kterou podepíší oba bývalí partneři bezprostředně po rozvedení manželství.

 

Foto: Pravnilinka.cz