Naše školní premiéra

Srp 28, 2012 | Rodina

Prázdniny se přehouply ke svému konci a děti i rodiče se připravují na nový školní rok. Pro mnohé to bude premiéra. Je opravdu důležité, aby dítě bylo na školu připraveno a alespoň částečně vědělo, co se od něj bude očekávat. Ve škole se nebude moct spoléhat tolik na ostatní, bude muset být samostatnější a bude plně zodpovídat za odvedenou práci.

Vy jako rodiče máte důležitou funkci a poslání připravit svého předškoláka na vstup do školy. Nikdy dítě školou nestrašte. Motivujte své děti tím, že ve škole získají nejen nové kamarády, ale mnohému se také naučí. Sledujte výslovnost svého dítěte, víc si s ním povídejte, nechte ho vyprávět příběh z knížky, právě shlédnutou pohádku atd. Tím rozvíjíte jeho paměť i komunikační schopnosti. Doma zkoušejte nácvik správného držení tužky. Váš potomek by neměl držet tužku křečovitě, měl by mít uvolněné zápěstí a při psaní a kreslení by se neměl hrbit.

Dítě, které vstupuje do první třídy základní školy, by mělo umět vyjmenovat základní barvy, základní geometrické tvary, pojmy jako nahoře, dole, vzadu, vepředu, mělo by zvládnout základní obsluhu sebe samého. To znamená, že by si mělo samo připravit svačinku z aktovky, umýt si ruce, nachystat psací pomůcky apod. Pedagog v první třídě zjišťuje také základní znalosti malých žáčků. Ti by měli znát svou adresu, jména rodičů i sourozenců, případně jejich zaměstnání.

V případě, že se vám dítě zdá na školu nevyzrálé, informujte jeho pediatra. Ten zváží přezkoušení v pedagogicko-psychologické poradně. I v případě odkladu školní docházky není nic ztraceno. Za dvanáct měsíců bude dítě šikovnější a škola mu neuteče.

První školní den je premiérou nejen pro děti. My rodiče tento den vnímáme společně s našimi potomky. Těšte se proto společně se svými dětmi a nedovolte stresu a nervozitě, aby tak důležitý den zkazily.

 

Foto: Pixmac.cz