Zájmové kroužky pro děti

Zář 14, 2012 | Rodina, Životní styl

Se začátkem nového školního roku si děti vybírají zájmové kroužky a my rodiče se snažíme být jim ve výběru dobrými rádci. Je dobré si uvědomit, že zájmový kroužek musí naše děti bavit, musí se na něj těšit a nesmí ho brát jako trest. Proto se nesnažte nutit svého potomka do činnosti, která by bavila vás.

Naopak, podporujte své dítě v tom, v čem samo vyniká, pro co má vlohy a co jej baví. Dítě se nesnažte přetěžovat. Pokud potomek nechce, nenuťte ho do více kroužků. Vždy je lepší začít s jedním kroužkem a postupně přidávat, než posléze rušit docházku. Jeden kroužek by ale potomek měl mít již od první nebo druhé třídy základní školy. Setká se v něm s vrstevníky, najde si nové kamarády, osamostatní se a nepodléhá tolik nudě. Je vhodné kombinovat pohybové kroužky s dalšími, například uměleckými.

Každý kroužek je jinak časově náročný, proto nelze přesně určit, na kolik kroužků by mělo dítě docházet. Pokud si ale potomek zvolí směr, kterému se chce věnovat, měli byste ho jako rodiče podporovat a neměli byste schvalovat, aby dítě přecházelo z jednoho kroužku do druhého. I po prvních potížích je vhodné vytrvat a snažit se, aby dítě znovuobjevilo počáteční elán. Vychováte tak z něj člověka, který se lehce nevzdává, je houževnatý a má pevnou vůli.

Návštěvy kroužků, doprovod rodičů na ně, sdílení zážitků, to vše posiluje pouto mezi rodičem a dítětem. Rodič má jistotu, že jeho potomek se netoulá v ulicích města, dítě naopak pocit, že je milováno a druzí se mu věnují.

Zájmové kroužky vyžadují i finanční investice. V mnohých je nutná výbava, např. balet, judo, cyklistický a hokejový kroužek, jinde pravidelné výdaje na cestování (turistický, vodácký kroužek). Uvedené výdaje se vám zúročí radostí vašich dětí. Mnohé zájmové kroužky dají dětem něco do života, jako např. výuka cizího jazyka. Pro zdravé dítě by měl být alespoň jeden zájmový kroužek po celou dobu školní docházky zpestřením, radostí a samozřejmostí.

 

Foto: Pixmac.cz