Česká republika patří v očním lékařství ke světové špičce

Říj 11, 2012 | Peníze, Zajímavosti, Životní styl

11. říjen 2012 vyhlásila Světová zdravotnická  organizace Světovým dnem zraku. Péče o nejdůležitější lidský smysl je v ČR  na jedné z nejvyšších úrovní na světě, třeba v oblasti oční chirurgie patříme mezi nejlepší. V prevenci, léčbě šilhání a tupozrakosti a třeba  i léčbě sítnice je ale stále co dohánět.

 

Na první místa posunuly ČR nadstandardy, které byly v očním lékařství  zavedeny od 1. ledna 2012. Díky možnosti nadstandardní léčby je ČR na evropské a světové špici v podílu tzv. Advanced Technology (pokrokových)  nitroočních čoček. Čeští pacienti si mohou vybrat z široké nabídky  multifokálních, torických nebo asférických čoček, které jim zajistí větší  kvalitu vidění nebo částečnou či úplnou nezávislost na brýlích. Moderní  operace šedého zákalu pokročila již tak daleko, že cílem není jen odstranit  zákal, ale zlepšit vidění oproti stavu, jaký byl před vznikem onemocnění.  Pacienti v mnoha evropských zemích (Švédsko, Itálie, Rakousko aj.) takovou  možnost nemají a musí si celou operaci hradit sami.

Česká republika je na vrcholu žebříčku i v oblasti technického a přístrojového vybavení. "Příkladem toho  jsou femtosekundové lasery pro operaci šedého zákalu. V ČR jsou v  současnosti již 4 přístroje, přičemž ve Velké Británii to je stejný počet a  například v Rakousku či Švédsku není zatím žádný. Laserové přístroje, které  operují šedý zákal, jsou přesnější a šetrnější. Oko je operováno přesným  paprskem bez zásahu nože, operace je tak pro pacienta vysoce komfortní,"  vysvětluje MUDr. Lubomír Továrek, z pražské Oční kliniky DuoVize.

Přestože je oční chirurgie v ČR na vysoké úrovni a obyvatelé ČR se nemusejí  obávat slepoty, objevují se v posledních letech snahy o úspory, které by  mohly vést k zásadnímu zhoršení kvality a dostupnosti péče. České zdravotní  pojišťovny již dnes hradí za operaci šedého zákalu a další zákroky méně než  hradí pojišťovny na Slovensku a zásadně méně, než je tomu v rozvinutých evropských zemích. I v této situaci se každoročně pokoušejí snižovat úhradu  za operaci.

      

Pro zdraví našich očí jsou nezbytné preventivní kontroly

Pacienti bohužel stále podceňují preventivní prohlídky a pravidelné kontroly u oftalmologů. "Zvláště děti jsou ohroženy tupozrakostí, která má  za následek zásadní zhoršení vidění jednoho z očí. Paradoxní je, že tato  vada je v dětství relativně snadno řešitelná pomocí speciálních cvičení a  tréninku tupozrakého oka. Nezbytné je ale podchycení onemocnění ideálně ve  věku do 4 let," vysvětluje MUDr. Kristína Vodičková z brněnské oční  kliniky. Preventivní vyšetření zraku dětí je samozřejmě závislé na aktivitě  jejich rodičů. ČR trpí nedostatkem kapacit specializovaných pracovišť  zaměřených na léčbu tupozrakosti a šilhání.   

Zdravotní pojišťovny ušetřily jen v minulém roce téměř 200 mil Kč za  operace šedého zákalu, ale tyto peníze se do očního lékařství nevrátily,  přestože by si to pacienti zasloužili. Příkladem, kde by bylo možné  ušetřené peníze využít, může být onemocnění rohovky keratokonus, které při  neléčení končí transplantací rohovky. Mezitím pacient musí opakovaně  investovat do brýlí a tvrdých kontaktních čoček, protože s rozvojem  onemocnění se jeho vidění neustále zhoršuje. Pokud chce pacient své  onemocnění léčit, musí si je v současné době sám zaplatit a operace, která  zastaví nepříznivý vývoj onemocnění, stojí podle typu od 15 do 50 tisíc Kč.

 

Foto: Pixmac.cz