Děti a kouření

Pro 10, 2012 | Rodina, Životní styl

Většina rodičů se ptá, zda jejich děti budou kouřit, konzumovat alkohol, nebo dokonce budou experimentovat s drogami? Bojí se oprávněně. Nástrah v podobě návykových látek je v dnešním světě hodně a každé dítě se během svého života s nimi setká. Zda jim podlehnou, vyzkouší je, nebo dokáží striktně odmítat, je jen a jen na nich.

 

My rodiče je můžeme jen vzdáleně ovlivňovat a jít jim příkladem. Neznamená to, že dítě silného kuřáka musí nutně vykouřit spoustu cigaret denně a dítě z nekuřácké rodiny se cigaret ani nedotkne. Důležitá je také informovanost. Osobně jsem z nekuřácké rodiny a vždy jsem měla velmi negativní vztah ke kouření. K tomu jsem vedla i svého syna již od dětství. Protože syn nikdy neviděl kouřit babičku, dědu, tetu, strejdu a nikoho z celé rodiny, vypěstoval si sám pravidlo, že kouření je špatné. Vzpomínám si, jak coby asi tříletý hošík šel se mnou po ulici za kouřícím mužem. Bezelstně se na mě podíval a řekl: „Mami, ten pán brzy umře, že?“ Muž se ohlédl a zle se podíval na dítě i na mě. A syn pokračoval: „Kouří! Dostane rakovinu a umře!“ Tehdy jsem se trochu bála, že muž mě okřikne nebo bude jinak zlý. Zároveň jsem byla na syna hrdá. Dala jsem mu do života to, že kouření je špatné. A zbytek je na něm. Vždy přijde věk, kdy je to už jen a jen na dítěti.

Ale ani děti kuřáků nemusí podlehnout nikotinu. Hlavní je včas a důrazně dítěti vysvětlit všechna rizika, která kouření přináší. Mimo výrazně zvýšených zdravotních rizik je to i ekonomická zátěž (a ceny cigaret a tabákových výrobků stále rostou) a vnímání kuřáků nekuřáckou veřejností, kdy kuřáci jsou mnohdy špatně tolerováni jako zaměstnanci, partneři, kolegové i kamarádi.

Pokud člověk začne kouřit v době, kdy je ještě dítětem, jsou zdravotní rizika vždy vyšší. Dětský organismus mnohem hůř odbourává následky kouření. Nebezpečné je přitom také pasivní kouření, kdy dítě pobývá v zakouřených místnostech. A proto byť jste sami kuřáky, měli byste se vyvarovat kouření doma a v prostorách, kde se zdržuje také vaše dítě. Na své dítě můžete působit tím, že mu vysvětlíte, že sami nedokážete s kouřením skončit, jste z toho nešťastní. Příklady toho, co byste si jako nekuřáci mohli dovolit, také občas pomáhají. Pravidelný kuřák dokáže za rok prokouřit automobil, chatu, nebo dovolenou pro celou rodinu. Na tyto informace má dítě na prahu dospívání nárok a my bychom ho neměli o ně ošidit. A pak už jen stačí doufat, že naše dítě snad nezdravé kouření mine.

 

Foto: Pixmac.cz