Co je dobré vědět o mateřské

Bře 11, 2013 | Peníze, Rodina, Životní styl

S narozením dítěte nejsou pouze radosti, ale také i starosti a velká úředničina. Možná byste ještě před porodem měly vědět, že peněžitá pomoc v mateřství, jinak také mateřská, není dávána automaticky. Abyste dostaly mateřskou, musíte splnit určité zákonné podmínky.

 

 

 

Kdy mateřskou nedostanete?

Mateřskou nedostanete v tom případě, když maminka před porodem nebyla účastna na nemocenském pojištění alespoň 270 dní, a to i v den nástupu na mateřskou. V případě, že jste Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), pro nárok na peněžitou podporu v mateřství potřebujete být z období jednoho roku před porodem účastný na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň 180 dnů.  Pozor do této doby se nepočítá evidence na úřadu práce. Na mateřskou od roku 2009 nemají nárok ani studenti, protože nejsou nemocensky připojištěni. Jediným řešením je zde možnost, aby mateřskou čerpal otec, pakliže splňuje zákonné podmínky. Nutné však je předem uzavřít písemnou dohodu o péči o dítě (musí tam být den odkdy a je nutné tuto dohodu doručit na OSSZ). Otec pobírá mateřskou maximálně 22 týdnů od narození dítěte. Žena v domácnosti má na mateřskou nárok pouze tehdy, když si sama dobrovolně platí nemocenské připojištění. V případě, že jste pracovaly na smlouvu určitou a v jejím průběhu jste otěhotněly (a smlouva vám v průběhu těhotenství skončila), máte nárok na mateřskou, pakliže jste byly pojištěny alespoň 270 dní v posledních dvou letech a na mateřskou nastoupíte ještě v ochranné lhůtě 180 dnů po skončení zaměstnání.

 

Vše o mateřské

Mateřská je maminkám vyplácena po dobu 28 týdnů, přičemž se obvykle poskytuje již 6 až 8 týdnů před porodem. V případě vícečetného těhotenství se pak mateřská prodlužuje až na 37 týdnů. O mateřskou si však musíte požádat, není poskytována automaticky. Dříve než vyplněný tiskopis odevzdáte zaměstnavateli anebo OSSZ (u podnikajících), musíte jej nejprve nechat potvrdit u vašeho ošetřujícího gynekologa. Pamatujte na to, že v průběhu mateřské je neslučitelné, abyste zároveň i podnikali, je proto nutné na tuto dobu svou činnost zastavit anebo převést na manžela, který se stane OSVČ a bude schopný fakturovat za vás.

 

Jak vysoká bude vaše mateřská?

Peněžitá pomoc v době mateřské dovolené se v roce 2013 odvíjí od vašeho denního vyměřovacího základu a představuje její 70% výši. Co si pod tím představit? Denní vyměřovací základ se vypočítá součtem všech vašich příjmů za posledních 12 měsíců, které se pak následně vydělí počtem kalendářních dní v daném období.  Takovýto základ se dál ještě redukuje. Od 1. 1. 2013 jsou tři redukční hranice, a to: 863,- korun, 1295,- korun a 2589,- korun. Uznáváme, že výpočet není zrovna přehledný a pochopitelný, a proto přikládáme i zjednodušený propočet.

 

Výše mateřské

  • 9000 Kč činí mateřskou ve výši 6240 Kč
  • 13000 Kč představuje mateřskou ve výši 9000 Kč
  • Příjem 17000 Kč se pak promění v mateřskou ve výši 11 760 Kč
  • 21000 Kč příjem znamená mateřskou ve výši 14520 Kč
  • 25000 Kč výplata se pak zredukuje na mateřskou ve výši 17 280 Kč
  • 35000Kč mzda se vyrovná 21 780 Kč mateřské
  • 45 000 Kč příjem se rovná mateřské ve výši 24 750 Kč
  • 70 000Kč výdělek bude nakonec představovat mateřskou ve výši 29 940 Kč

 

Foto: Freerangestock.com