Pro a proti očkování

Bře 13, 2013 | Rodina, Životní styl

V současné době se v Česku povinně očkuje proti dětské obrně, černému kašli, záškrtu, tetanu, příušnicím, žloutence A a B, Haemofilu influenze B, spalničkám a streptokokovým infekcím. Existují samozřejmě i jiné očkovací vakcíny (očkování proti meningokoku, vzteklině, lymské borelióze atd.), ty jsou však dobrovolné.

Povinné očkování u nás bylo zavedeno v šedesátých letech minulého století. Za tuto dobu důkladného očkování se podařilo z našeho území některá vážná onemocnění zcela vyeliminovat a v mnoha dalších případech velmi významně snížit úmrtnost dětí i trvalé následky. Dříve jen na spalničky rok, co rok na celém světě umíralo až 500 000 dětí. Dnes už se u nás černý kašel, dětská obrna i plané neštovice de facto nevyskytují. Proočkovanost navíc chrání i ty, kteří očkováni z nějakých zdravotních důvodů být nemohou (alergie, špatná reakce, některá onemocnění). Nutno však myslet i na rizika.

 

Pádné důvody proti očkování

Vlnu proti očkování zvyšují i reálné problémy, které očkování mohou doprovázet. Očkování totiž může vyvolat vážné zdravotní komplikace, od zarudnutí v oblasti aplikace počínaje, přes horečku pokračujíce a konče až možnou anafylaktickou reakcí.  Komplikace očkování mohou být velice závažné, u některých jedinců mohou dokonce vyvolat paralýzu, autoimunitní onemocnění, roztroušenou sklerózu, lupenku atd. V posledních letech se také čím dál více debatuje o tom, zda některé očkovací vakcíny nestojí za autismem. Tato skutečnost však stále nebyla odborně potvrzena.

 

Očkování ano nebo ne?

Je těžké očkování zavrhnout, protože i zmíněná rizika nevyváží skutečná pozitiva očkování. Očkování je u nás dané zákonem, a pokud jej odmítnete, stále se dopouštíte trestného činu, který podle zákona může být považován za ohrožení zdraví dítěte a vy pak můžete být postihováni za nedbalost anebo zanedbávání péče o dítě. Jde sice pouze o teorii, faktem však je, že takovéto zákony doopravdy existují, a tak je nutné s nimi počítat.

Také je zapotřebí vzít v úvahu, že jen u nás v Česku očkování ročně zachrání život víc než 10 000 dětem, a to do tohoto čísla nejsou započítány všechny možné následky jako například ohluchnutí, vznik srdečních vad, ochrnutí a podobně. Očkování má svůj smysl a význam, avšak nemělo by být bráno paušálně, nemělo by být vnucováno a hlavně by mělo být rodičům lékařem dopředu pořádně vysvětleno, proč je potřebné dítě očkovat.

 

Foto: Freerangestock.com