Zařazení zdravotně znevýhodněných dětí do kolektivu

Bře 4, 2013 | Rodina

Různá zdravotní postižení a znevýhodnění vždy byla, jsou a budou. Děti nevyjímaje. Snad jen v dnešní době se o tomto problému víc mluví a rodiče jsou informovanější. Je vhodnější dítě zdravotně znevýhodněné začlenit do školního kolektivu zdravých dětí, nebo ho izolovat mezi dětmi se stejnými problémy?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Pro vývoj mírně zdravotně postiženého dítěte je jistě lepší, když může navštěvovat předškolní a školní zařízení pro zdravé dítě. Škola by měla akceptovat zdravotní požadavky dítěte. V současnosti má většina škol asistenty, kteří žákům pomáhají jak v době vyučování, tak v čase přestávek.

 

Výhody začlenění dětí do „normální“ školy

Děti si postupně zvykají na „normální“ svět, v kterém budou žít po celý život. Od zdravých dětí se dítě postižené lépe učí, osvojuje si dovednosti, se kterými by se u dětí ve speciální škole nesetkalo. Naopak zdravé děti poznávají, že ne každé dítě má to štěstí být zdravé a zcela samostatné. Pokud jsou ve třídě zdravých dětí jeden nebo dva žáci zdravotně znevýhodnění, zdravé děti ihned pochopí potřebu jim pomáhat. Cítí se užitečnější, spokojenější a ani v budoucnu těmto dětem nebude dělat problémy takto znevýhodněné lidi chápat.

Jisté nevýhody zařazení zdravotně znevýhodněných dětí do kolektivu zdravých spolužáků spočívají v tom, že dítě postižené výuku brzdí, narušuje a celkově zpomaluje ostatní děti. A proto je potřeba vybírat školu na takovéto děti připravenou. V každém městě existují školy s asistenty pomáhajícími s výukou. Jistou výhodou je také zkušený pedagog, který má s dětmi zdravotně znevýhodněnými zkušenosti. Jako rodiče takovýchto dětí byste měli v okolí svého bydliště pátrat po škole, kterou již žáci se zdravotním znevýhodněním prošli a pedagogové jsou nakloněni začlenění postižených dětí do kolektivu zdravých spolužáků. Dobře se také informujte na počty dětí ve třídě. Jistě je výhodnější třída s menším počtem žáků. U tělesně postižených dětí volte školu s bezbariérovým přístupem do tříd, šaten i odborných učeben.

Důležité je dát dětem šanci. Pokud by se dítěti v „normální“ škole nevedlo dle představ, vždy je možnost zvolit školu speciální. Ty ovšem bývají jen ve větších městech a dítě se tak často izoluje od rodičů.

A v neposlední řadě musíte svým dětem věřit především vy sami a být jim oporou. Děti často mile překvapí.

 

Foto: Freerangestock.com