Co dělat, když vaše dítě šikanuje

Dub 22, 2013 | Rodina, Zajímavosti

Šikana je v posledních letech často probíraným tématem. V tomto článku však nebudeme řešit, zda je dnes šikany více, či méně. Nebudeme psát ani o tom, co dělat, když se vaše dítě stane obětí šikany (o tom už toho bylo napsáno dost), ale budeme se věnovat rodičům tyranů. Tito rodičové i přesto, že mají dítě, které šikanuje, nemusí být vždy špatnými rodiči.

 

 

Šikanovat může kdokoli

Je ošidné si myslet, že šikanují pouze děti ze špatných sociálních skupin. Šikanovat dnes může jakékoliv dítě. Je sice fakt, že často tomu tak je tam, kde je častá agrese jak k dítěti, tak i mezi rodiči, nebo tam, kde je autoritativní režim, avšak tyrani mohou pocházet i z rodiny bez emocí. Velký vliv na chování má i samotná povaha dítěte. Tyran se může objevit i tam, kde panuje relativní pohoda.

Je velmi těžké skousnout zprávu, že vaše dítě je tyran a užívá si chvíle, kdy někomu ubližuje. Mnohdy se to zdá až neuvěřitelné, vždyť vaše dítě je perfektní a doma zcela bezproblémové…

Vraťte se na zem a postavte se skutečnosti zpříma, protože jen tak svému dítěti můžete pomoci. To, že problém popřete anebo se k němu dokonce otočíte zády, nic nevyřeší, naopak vše zhorší. Dítě nedostane zpětnou odezvu a bude si myslet, že je vše normální a své chování může ještě více stupňovat. Jenže, co tedy dělat?

 

Co dělat s malým tyranem?

Je důležité, abyste si nejprve zjistili co nejvíce informací a domluvili se mezi sebou na dalším postupu. Pokud se vám dítě přizná, oceňte to. Rozhodně na své chybující dítě nekřičte a nereagujte agresí, nedávejte však od něj ani ruce pryč, ale komunikujte. Pomoc a pochopení nepotřebuje totiž pouze šikanované dítě, ale také dítě, které šikanuje. Je důležité si s dítětem promluvit o tom, že jeho jednání není správné a jaké to bude mít následky. Řekněte, co dítě čeká podle školního řádu, i mimo něj (že je možné očekávat šetření orgánem sociálně – právním pro ochranu dětí anebo policií). Nesnažte se vyžehlit následky, spíše dítě veďte k zodpovědnosti a uvědomění, že špatné chování bývá potrestáno a je jedno, jak starý viník je. Vysvětlete dítěti, proč by se tak nemělo chovat. Při vysvětlování si můžete pomoci různými pohádkami, knihami a filmy. Dívejte se na film a bavte se s dítětem o jeho obsahu, co je špatně, jak to „zlé“ dítě nakonec dopadlo a podobně. Pobízejte dítě, aby si všímalo tváří a emocí. Ptejte se, co si myslí, že člověk při dané situaci cítí atd.

Jistý smysl má i omluvný dopis, ale pozor, ne napsaný z vašeho donucení, ale z vlastního popudu. Nemyslete si, že je však omluvou vše vyřešeno! Pokud se vaše dítě dopustilo šikany, je dobré obrátit se na odborného psychologa (pedagogicko-psychologické pracoviště PPP), pomoci vám může také etoped. Obvykle vystačí ambulantní návštěvy, je však možné se podle závažnosti dohodnout na pobytu ve středisku výchovné péče. Je to možná těžký krok, ale je to rozhodně dobrá investice pro dítě do jeho budoucnosti.

 

Foto: Pixmac.cz