Proč je důležité číst dětem pohádky

Čvn 6, 2013 | Rodina, Zajímavosti, Životní styl

„Pokud chcete, aby vaše děti byly inteligentní, čtěte jim pohádky. Pokud chcete, aby byly ještě inteligentnější, čtěte jim pohádky ještě více.“  Albert Einstein

 

 

V posledních letech se nejen v českých rodinách rozmohl nešvar, místo čtení pohádek, se v dětských pokojíčcích zabydlela televize a DVD přehrávače. Čtení pohádek má však celou řadu pozitivních důvodů, které nenahradí ani ta nejmodernější technika.

 1. Čtení pohádek rozvíjí dětskou fantazii, zvyšuje jeho emoční odolnost a kreativitu.
 2. Díky čtení se dítě učí, jakým způsobem má ve svém životě řešit různé problémy.
 3. Pohádky dětem ukazují, že každý člověk může chybovat, stejně jako se může také polepšit.
 4. Pohádky také ukazují, že každá napjatá a na první pohled bezvýchodná situace má nějaké východisko.
 5.  Děti čtením pohádek z bezpečí odhalují možné nástrahy, které na ně mohou číhat ve vnějším světě.
 6. Pohádky také dětem dávají naději a ukazují jim, že dobro zvítězí nad zlem. Zlo je nakonec vždy po zásluze potrestáno.
 7. Čtení pohádek učí děti poslouchat.
 8. Dítě v průběhu čtení zkoumá samo sebe (zvažuje, jak by různé situace řešilo samo).
 9. Čtení pohádek učí děti kritickému myšlení a nalezení vlastního vkusu (s čím dítě souhlasí anebo nesouhlasí, která pohádka se mu líbí anebo nelíbí).
 10. S pomocí pohádek se děti učí morálce, a dále se učí rozlišovat, co je dobré a co zlé.
 11. Předčítání pohádek rodiči vede k ještě většímu sblížení.
 12. Čtením pohádek se děti učí chápat příběh, mít vztah ke knihám i to, že se pohádky skládají slov a z písmenek, které jsou ukryty v knize. Pravidelné předčítání pohádek děti proto podporuje v zájmu o učení čtení.
 13. Předčítání pohádek rozvíjí verbální schopnosti dítěte, prohlubuje jejich cit pro jazyk, kdy si dítě rozšiřuje slovní zásobu, učí se přijímat, zpracovat a pamatovat si informace.
 14. Čtením si dále dítě rozvíjí logické myšlení, učí se správné výslovnosti, zlepšuje si komunikační dovednosti, učí se lépe vyjadřovat a zvyšuje si také své sebevědomí i sebedůvěru.

K pohádkám z dětství se s velkou oblibou vrací i dospělí, kdy nostalgicky vzpomínají na příjemné chvíle, obvykle v dobách nejtěžších. Dopřejte svým dětem, aby měly i ony nač vzpomínat. Začít se čtením pohádek, není nikdy pozdě.

 

Foto: Pixmac.cz