Hola, hola, škola volá!

Srp 13, 2013 | Rodina, Životní styl

Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a děti i rodiče se pomalu připravují na nový školní rok. Je to významný krok v životě především pro nastávající prvňáčky. Je opravdu důležité, aby dítě bylo na školu připraveno a alespoň částečně vědělo, co se od něj bude očekávat. Ve škole se nebude moct spoléhat na ostatní, bude muset být samostatnější a bude plně zodpovídat za odvedenou práci.

 

Co dítě před nástupem do školy učit?

Většina dětí se na školu těší. Rodič by měl jeho těšení podporovat, nikoli školou strašit. I děti, které mají ze školy strach, připravte na klady školní docházky:

  • „Budeš si umět přečíst sám/sama pohádku.“
  • „Najdeš nové kamarády.“
  • „Naučíš se lépe počítat, dokážeš mnohem víc, budeš už velký/velká.“

Tyto a podobné věty zbaví děti obavy ze školy.

Měli byste si s dítětem víc povídat. Pokud má váš potomek vadu výslovnosti, zaměřte se na její nápravu. Víc s dítětem mluvte, motivujte ho k samostatnému ústnímu projevu. Například dítě vybídněte, aby vám samo vyprávělo pohádku, kterou jste mu přečetli, nebo kterou vidělo v televizi. Nenuťte dítě, aby se učilo písmenka. Pokud se ale samo na písmenka ptá, klidně si je procvičujte např. na procházce. Jednoduché nápisy na obchodech atd. jsou k tomu jako stvořené. Dítě můžete vybídnout, aby zkusilo rozpoznávat, na jaké písmenko začínají jednotlivá slova. Rozhodně ho ale k takové činnosti nenuťte, vše berte jako hru, která má dítě bavit.

 

Prohlubujte obratnost, samostatnost a zručnost

Dítě, které nastupuje do první třídy základní školy, by mělo zvládnout svou sebeobsluhu. To znamená, že by se mělo dokázat samo obléci, zavázat si tkaničky (nebo by mělo mít boty na suchý zip atd.), zajít si na toaletu, spláchnout za sebou, umýt si samo ruce. Paní učitelka ve škole nemá čas děti oblékat, zapínat atd. Také by mělo dokázat hlídat si své věci a uložit si je na místo. Děti školou povinné by měly zvládat stříhání, lepení a mělo by mít osvojeno správné držení tužky. Nesmí držet tužku křečovitě a příliš tlačit. A proto si s dítětem malujte, vystřihujte, lepte, skládejte. To vše napomůže pozdějšímu umění psaní.

Budoucí prvňáčci by měly být zvyklí na děti svého věku. To většinou díky předškolním zařízením není problém.

A tak nezbývá, než popřát budoucím prvňáčkům šťastné krůčky do nového školního roku…

 

Foto: Pixmac.cz