Co je to pediatrie?

Říj 8, 2013 | Rodina, Zajímavosti, Životní styl

Děti nejsou zmenšeninou dospělého člověka. Některé jejich orgány fungují trochu jinak, jiné na svou činnost ještě čekají. Dětské nemoci se v mnoha případech liší od chorob dospělých. K léčení dětí prostě nestačí vzít si zmenšovací sklíčko. Proto má medicína samostatný obor, kterému se obecně říká dětské lékařství, pediatrie. Pediatrie je rovněž označení pro budovu, kde jsou ordinace dětských specialistů soustředěny – například v nemocnici.

Skoro všechny lékařské obory mají své dětské specialisty pracující v ordinacích, ambulancích a nemocničních odděleních určených pouze dětem. 

 

Léčí i ještě nenarozené

Pediatrie zahrnuje péči o dítě někdy ještě před jeho narozením – některé operativní zákroky vedoucí k zachování života či jeho kvality provádějí specializovaní chirurgové nebo kardiochirurgové ještě v prenatálním období. Pediatrická péče obvykle končí v devatenácti letech pacienta. Proto se v názvu pediatrie uvádí, že se jedná o oddělení pro děti a mládež. V některých oborech (například gynekologie) přechází pacient do ordinace pro dospělé většinou po dovršení 15 let.

 

Nový zákon přinesl změny

Zdravotnická reforma zavedla od 1. dubna 2012 některé změny, které se týkají povinností rodičů při lékařském vyšetření nebo zákroku. Jsou zakotveny v Zákoně číslo 372/2011 Sbírky, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Rodiče nezletilých dětí by se s ním měli seznámit. V úplném znění ho lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Třebaže lékaři volají po novelizaci některých pasáží, zákon platí a je třeba jej zatím respektovat.

 

Odchoval mnoho generací dětí

Za zakladatele české, respektive československé pediatrie je považován profesor Josef Švejcar. Z dětského lékařství se habilitoval v roce 1930. V roce 1946 byl jmenován řádným profesorem Univerzity Karlovy a do roku 1966 byl přednostou její 1. dětské kliniky. Zasloužil se o vybudování Pediatrické fakulty v Praze, kde v roce 1956 vznikl Ústav výzkumu vývoje dítěte, jehož byl prvním ředitelem. Zabýval se především dětskou tuberkulózou, bakteriální infekcí, průjmovým onemocněním a výživou kojenců. Na počátku padesátých let vypracoval jednotný systém umělé kojenecké výživy v Československu. Později se ovšem stal nadšeným propagátorem kojení. 

Josef Švejcar, který zemřel v roce 1997 v téměř sto letech, byl svého času nejstarším aktivním pediatrem na světě. Napsal přes 320 publikací. Jeho kniha Péče o dítě, určená matkám, vyšla v mnoha vydáních, poprvé v roce 1945. Vždy zdůrazňoval úlohu rodiny při vývoji zdravé lidské osobnosti a specifickou úlohu matek, které jsou pro svou „funkci“ citově i tělesně lépe vybaveny než muži.

 

Víte, že…

… československá pediatrie získala světové uznání i díky celoplošnému povinnému očkování dětí (1958), které vymýtilo smrtelné infekční dětské nemoci?
….název oboru pediatrie má v základu řecké pais (dítě), který můžeme nalézt třeba ve výrazech pedagog, ale rovněž pedofil?

 

Foto: Pixmac.cz