Student a jeho ubytování mimo domov

Říj 9, 2013 | Rodina, Životní styl

Odrostlo vaše dítě dětským střevíčkům, úspěšně absolvovalo základní školu a vybralo si školu střední? Co ale dělat, pokud potomek nechce studovat v místě svého bydliště, ale vybere si vzdálenou školu, na kterou je přijat? Nezbývá, než mu vybrat internátní ubytování, případně ubytování v soukromí nebo u příbuzných.

 

 

 

Ubytování studenta v soukromí

Pokud v místě studia vašeho potomka bydlí babička, teta, či jiný příbuzný, máte skoro vyhráno. Dítě je ve známém prostředí a prakticky nic mu nechybí.

Můžete svému potomkovi také zajistit bydlení v soukromí. U nezletilých dětí, jakými středoškoláci jsou, je to ale bydlení tzv. načerno, a tudíž se nedoporučuje. Mladý tenager ještě není úplně schopen se o sebe postarat a zároveň zvládnout studium. A proto je nejvhodnější internátní ubytování.

 

Internátní ubytování

Většina středních škol disponuje svými domovy mládeže, případně zajišťuje ubytování svých studentů na domovech mládeže jiných škol. Platí zde určitý domovní řád, který je nutné respektovat. Na většině internátech je zákonem stanovený jeden vycházkový den v týdnu, kdy studenti mají volný pohyb. Protože se ale jedná již o děti, které vlastní svůj občanský průkaz, většina domovů mládeže při plnění zásad umožňuje studentům vycházky i v ostatních dnech. Nutné je respektovat úklid na pokojích a slušné chování.

 

Co dát studentovi sebou?

Domovy mládeže vám dají přibližný seznam potřeb. Většinou se jedná o osobní předměty, hygienické potřeby a oblečení. Pokud dítě pravidelně užívá léky, můžete je dát jemu nebo je svěřit vedoucímu na domově mládeže. Každý domov mládeže také zajišťuje dětem celodenní stravování, proto stačí dítě vybavit pouze menším obnosem na dopravu, případně na doplnění odpoledních svačin. Pokud to domov umožňuje, student si může s sebou vzít tablet nebo notebook. V případně nákladných věcí lze požádat vedoucí o dočasnou úschovu věcí v době nepřítomnosti studenta.

 

Další věci, které je dobré vědět

Většina domovů mládeže umožňuje svým studentům ubytování v době školní docházky, tudíž od pondělí do pátku. Na víkendy odjíždí žák domů. Proto je dobré myslet na finance na dopravu a dbát pokynů, do kdy se má student vrátit do domova mládeže. Vy jako rodiče si jistě obstarejte telefonní nebo e-mailové spojení jak na vedoucího domova, tak na konkrétního vychovatelem, pod kterého váš potomek bude spadat. Poslouží to lepší komunikaci, případně zajištění omluvenek v případě lékařských vyšetření atd. Také vedení domova by mělo mít kontakt na vás.

Ve vašem zájmu i v zájmu vašeho dítěte se aktivně zajímejte o dění v domově mládeže a sledujte chování vašeho potomka. Buďte také připraveni na zvýšení výdajů především na začátku školního roku. K běžným výdajům za školní pomůcky a učebnice přibude také složení jistin za ubytování a stravu vašeho studenta.

 

Foto: Pixmac.cz