5 vynálezů, které upadly v zapomnění

Lis 5, 2013 | Zajímavosti, Životní styl

Bez některých věcí bychom si dnešní život už nedokázali představit a ani by nás nenapadlo, že by je naši potomci třeba nemuseli využívat. Byla by však chyba domnívat se, že takové vychytávky budou věčné – důkazem může být řada vynálezů, o jejichž dávné existenci se dnes dozvídáme už jen díky pátrání historiků. Zde je pět nejslavnějších.

 

 

 

Řecký oheň  

Zde je na místě hovořit ani ne tak o vynálezu, jako spíše o chemické substanci, která byla pro byzantinské vojáky vítaným společníkem v námořních bitvách. Dnes samozřejmě není příliš standardní situací bránit vlast na moři, nicméně i přesto je řecký oheň svým způsobem unikát, na který bychom neměli zapomenout. O co jde? Zjednodušeně se jedná o tekutou zápalnou směs schopnou hořet i na vodě. Díky tomu se od sedmého století před Kristem Byzantinci stávali obávanými protivníky, co se lodních bitev týče.

 

Ekranoplán  

Snem mnoha výzkumníků z oblasti dopravy bylo dříve sestrojení jakéhosi univerzálního přístroje, schopného pohybu po zemi, vodě i vzduchem. Že o něm málokdo z nás kdy slyšel, však svědčí o tom, jak nakonec všechny pokusy dopadly. Projekty organizované zejména v SSSR během studené války nepřinesly příliš ovoce a výzkum doprovázelo tolik komplikací, že se od dalších pokusů nakonec upustilo.

 

Přijímač volné energie z atmosféry  

Proslulý vynálezce Nikola Tesla zanechal světu bezpočet objevů vynálezů (stojí například za objevem střídavého proudu), které dnes již používáme naprosto běžně. A možná bychom mu blahořečili ještě více, kdyby jeho patent z roku 1901 nebyl cíleně tajen před veřejností, až se na něj jaksi „zapomnělo“. Řeč je o tzv. přijímači volné energie – kondenzátoru, který dokáže zpracovávat sluneční záření na elektřinu. Vlastník takového přístroje by pochopitelně měl energii zdarma, což se nelíbí elektrárenským gigantům. Ti také stojí za tím, že se Teslův převratný objev nedostal do běžného používání.

 

Sčítač hlasů  

Při hlasování politických představitelů všech států jsou již pochopitelně využívány moderní počítačové programy, nicméně úplně na začátku stál proslulý americký vědec a vynálezce Thomas Alva Edison. Ten si roku 1869 nechal patentovat jednoduchý mechanický přístroj na sčítání hlasů: poslanec otočil knoflíkem a jeho hlas byl započítán. Kvůli nízké poptávce se však Edison nakonec začal věnovat nadějnějším oborům a jeho úplně první patent nebyl nikdy masově využíván.      

 

Létající kombajn   

Měl přinést revoluci v zemědělství, a nic takového se – jak známo – nekonalo. Padesátá léta v Sovětském svazu byla ve znamení studené války a neustálého měření sil s USA. Výzkumníky tedy zaměstnávaly někdy až bizarní projekty s cílem předhonit zámořskou velmoc co se technologie týče, a vize revoluční sklizně představovala jednu z nich. Létající přístroj měl pomocí ultrazvuku oddělovat jednotlivá zrna a nasávat je do zásobníku, nicméně projekt se nikdy nestal realitou.

 

Foto: Freerangestock.com