Co musí dítě umět dřív, než půjde do školy

Lis 1, 2013 | Rodina, Zajímavosti, Životní styl

Chystáte se svým dítětem k zápisu? Ještě než tam půjdete, byste měli vědět, co by takové předškolní děti měly umět. Bohužel v posledních letech není situace příliš optimistická, rodiče nemají na své děti čas a u zápisu je to vidět. Školka to přitom nezachrání, ten největší kus práce, je přeci jenom na rodičích.

 

Děti mají celou řadu problémů

Děti dnes neumí ani všeobecné základy, mají problémy s mluvením a mnohé z nich nezná ani základní barvy. Vědou je pro ně také obout se, obléct se, umýt se i najíst se příborem. Ministerstvo školství se na základě těchto neblahých výsledků rozhodlo s touto negativní situací něco udělat, a proto vytvořilo tzv. desatero pro pedagogy a rodiče. Popravdě, jde o celkem rozsáhlou publikaci, která obsahuje deset stěžejních bodů (podrobně rozepsaných), jež by mělo předškolní dítě levou zadní zvládnout.

 

Co je stav školní zralosti?

Dítě, které jde do školy, musí být tělesně připravené a zdatné, je proto zapotřebí, aby mělo pevnou kostru a rozvinuté svalstvo, protože musí unést aktovku a bude dlouze sedět. Zralé dítě musí mít také dobře vyvinutou jemnou motoriku, zrakovou pohybovou koordinaci a musí být i mentálně vyzrálé.  Dětem  nesmí chybět analytické myšlení, představivost, rozvinuté poznávací procesy, přirozená inteligence, schopnost udržet pozornost a záměrná paměť. Mezi ty nejdůležitější faktory zralosti patří rozvinutá řeč, která však v současnosti nejvíce vázne.

 

 Co by tedy dítě mělo umět?

 • Před nástupem do školy musí dítě mluvit plynule, výrazně, gramaticky správně, ve větách, mělo by odpovídat na otázky, mělo by mít dostatečnou slovní zásobu, mělo by vám rozumět a mělo by mít zájem o nové poznatky.
 • Každé děcko musí vědět, jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí, jak se jmenují rodiče a sourozenci.
 • Dítě by mělo mít základní hygienické poznatky, jako umývaní rukou po vykonané potřebě, utírání toaletním papírem, smrkání, utírání nosu do kapesníku, užívání ubrousku při jídle a podobně.
 • Předškolák musí umět pozdravit, poprosit a poděkovat.
 • Teoreticky by fyzicky zralé dítě mělo mít minimálně 120 centimetrů a nejméně 20 kilogramů.
 • Předškolák by se zcela bez problémů měl sám najíst příborem.
 • Důležité také je, aby se budoucí prvňák uměl sám obout, obléct, zapnout i malé knoflíky a zavázat mašli.
 • Dítě má zvládat správné držení tužky, při kterém má uvolněné zápěstí. Také dokáže namalovat lidskou postavu a umí spojit deset teček.
 • Zdatný předškolák pozná základní geometrické tvary a počítá do deseti (pozor počítat, ne sčítat a odčítat).
 • Každé dítě, které směřuje do první třídy, by mělo zvládnout udržet pozornost alespoň po dobu 20 minut a nemělo být pro něj být problém splnit zadaný úkol.
 • Žádnou neznámou by pro budoucího prvňáka neměly být termíny jako: nad, pod, vpravo, vlevo, na a vedle. Dítě by mělo také vyjmenovat dny v týdnu a chápat, co je včera, dnes a zítra.
 • Dobře připravené dítě do školy také zcela bez problémů pozná barvy, pojmenuje základní zvířata, některé stromy, květiny, je prostorově orientováno, umí zpívat a zná nějaké básničky. K tomu všemu není pro něj problém držet a užívat nůžky (vystřihnout jednoduchý tvar).

 

Foto: Freerangestock.com