Mýty a fakta o třídění nápojových kartonů

Lis 19, 2013 | Peníze, Rodina, Zajímavosti, Životní styl

Podle výzkumu společnosti Tetra Pak v České republice třídí použité nápojové kartony 55,3 % obyvatel, z toho pouze 26,1 % je třídí pravidelně. Češi tak výrazně zaostávají za zeměmi západní Evropy, kde obyvatelstvo vytřídí více než 50 % nápojových kartonů určených k odpadu. Největší podíl na recyklaci má v Evropě Lucembursko a Belgie s 80 % a Německo se 70 %. V Čechách zaostáváme ve třídění nápojových kartonů i ve srovnání s tříděním ostatních komodit, především skla či plastu, které u nás třídí až 71 % obyvatel. 

Společnost Tetra Pak se snažila zmapovat hlavní důvody a překážky, které Čechům brání k odpovědnějšímu přístupu ke třídění nápojových kartonů a tím i k ochraně životního prostředí. Ve výzkumu společnosti Tetra Pak uvádějí respondenti jako hlavní překážku absenci popelnic na nápojové kartony ve svém okolí (36,3 %) nebo nedostatek prostoru ke skladování použitých obalů před jejich vyhozením (26 %). Až 27 % dotazovaných uvádí, že o možnosti třídit nápojové kartony ani neví.

Jaká je ale realita? Síť popelnic určených ke třídění odpadu se v České republice každoročně rozšiřuje, dnes mají obyvatelé k dispozici téměř 230 000 kontejnerů. Průměrná vzdálenost od bydliště ke kontejneru je 102 m. Vzdálenost k barevným kontejnerům nám tak v průměru zabere pouhé 2 minuty volné chůze. 

„Třídit použité kartony od džusů, mléka a mléčných výrobků či vína opravdu není v České republice složité, nejasnosti zřejmě vytváří nejednotný systém a značení popelnic v jednotlivých městech a obcích. Nápojové kartony je možné vhazovat do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou. Záleží na tom, jak má obec, respektive svozová společnost, která ji obsluhuje, systém sběru nápojových kartonů nastavený.” říká Hana Zmítková, poradce pro oblast životního prostředí společnosti Tetra Pak. Co ovšem dělat, pokud se ve vaší obci nápojové kartony netřídí nebo si správným způsobem třídění nejste jisti? Hana Zmítková doporučuje obrátit se na příslušný obecní úřad, kde by vám na odboru životního prostředí měli umět poradit.

Nedostatek místa na třídění odpadu lze také vyřešit poměrně jednoduše. Dnes jsou běžně k dostání speciální koše na tříděný odpad, které nejenom že v interiéru hezky vypadají, ale šetří i prostor. Pořizovat si speciální odpadovou nádobu ale není nezbytně nutné – k efektivnímu třídění postačí jedna papírová krabice a dvě plastové tašky od nákupu. 

 

Jak správně vyhodit nápojový karton?

Použitý nápojový karton doporučujeme vypláchnout malým množstvím vody a nechat okapat, vyhnete se tím obtěžujícímu zápachu v případě delšího skladování. Pak už stačí jenom vyhodit stlačený či sešlápnutý obal do nádoby označené oranžovou nálepkou. Pokud chodíte ke kontejnerům často, nemusíte karton ani vymývat. Důležité pouze je, aby v něm nebyly zbytky nápoje.