Plýtvání potravinami

Pro 12, 2013 | Jídlo, Rodina, Životní styl

Je to paradox, zároveň se zprávou o tristním stavu evropských domácností, které si musí půjčovat na běžný provoz i potraviny, se dozvídáme, že houfně a zbytečně vyhazujeme potraviny. A nutno říct, že ne málo. Podle zveřejněného výsledku výzkumu OSN, svět každý rok vyhodí 1,3 miliardy tun potravin, což vlastně představuje 1/3 všech vyrobených potravin.

Plýtvání potravin je výsadou bohatých zemí. Rozvojové země spotřebují 95 % potravin. Takovéto vyhazování jídla je však velmi nehospodárné, neekonomické, antisociální a nakonec může mít výrazný environmentální dopad. O to více je proto tento stav děsivý. Uvědomte si, že každý rok je likvidováno 300 miliónů tun potravin, které je ještě možno zcela bez obav konzumovat. Tolik jídla by přitom dokázalo zasytit 870 milionů hladových. Vůbec největšími tvůrci potravinového odpadu jsou obyvatelé Severní Ameriky a Evropy. Obyvatelé těchto zemí každý rok vyhodí zbytečně průměrně 95 – 115 kilogramů potravin. Jestliže si myslíte, že se tento stav Česka netýká, tak se velmi mýlíte.  Česká republika totiž ročně vyhodí na 729 tisíc tun potravin, což představuje 69 kilogramů potravin na osobu (5 300 kg za život). Podle všeho se tak v EU vyhodí de facto téměř polovina vyrobených potravin. Nejvíce potraviny vyhazují hotely, restaurace, supermarkety a na čtvrtém místě jsou pak domácnosti. Nejvíce se vhazuje ovoce, zelenina, jedlé kořeny, hlízy rostlin, a pak také potraviny s krátkou dobou trvanlivosti. Toto zbytečné plýtvání potravinami představuje zbytečně vyhozené peníze, které zatěžují stát, rodiny i přírodu. Navíc vzhledem k tomu, že 12% procent světové populace hladoví, je takové plýtvání potravin vskutku pěkně nemorální.

 

Přestaňte plýtvat potravinami!

Změna v hospodaření s potravinami je proto důležité, i proto, že populace má do budoucna neustále narůstat. Pro výrobu potravin je zapotřebí mnoho přírodních zdrojů, kterými takovýmto nezodpovědným chováním mrháme. Musíme šetřit! Získáme na tom pak všichni, ušetříme finance (za výrobu i likvidaci), ochráníme si přírodní zdroje pro budoucí generace a snížíme počet hladovějících. Firmy by měly být k úspornému chování motivovány, bohužel tomu tak však není. Pro společnosti vyjde levněji potraviny raději vyhodit, než aby je třeba darovala potřebným (ten, kdo daruje, daň totiž platí). K plýtvání potravinami prodejci pobízejí i běžné domácnosti, může za to reklama, hluboké košíky, různé pomyslné akce, slevy, zdarma, 2+1 a podobně. K nápravě mohou pomoci i kampaně, které budou lidi informovat a radit, jak s potravinami zbytečně neplýtvat (vždyť tak mohou dokonce i ušetřit). 

 

Foto: Pixmac.cz