Už i v Česku hladoví děti!

Pro 9, 2013 | Peníze, Rodina, Životní styl

Už i v Česku děti hladoví. Stát o tom ví, ale tváří se jakoby nic. Sbíráme peníze pro hladové děti v zahraničí, aniž by nás přitom napadlo, že za hladovějícími dětmi nemusíme chodit nikterak daleko. Stav začíná být poměrně vážný i u nás. Takzvaná skrytá chudoba, začíná být viditelná.

 

Podle posledních zjištění v České republice žije s jedním rodičem 22 % dětí do 26 let, což představuje 256 000 dětí v ohrožení. Aktuální ekonomická situace navíc není zrovna optimální. Nedostatek peněz trápí úplné rodiny, co potom ty neúplné. Stav často ještě více zhoršují nezodpovědní otcové neplatící výživné. Náhlá ztráta zaměstnání obvykle již obtížnou situaci dovrší. Momentálně již jedna desetina Čechů nemá prostředky na běžný nákup základních potravin. Když pak mají ještě koupit učebnici do školy, nastává často dilema, které jde na úkor jídla. Hlad a bída u nás trápí již 9 % českých obyvatel. Nejhůře na tom přitom jsou právě samotné matky s dětmi, senioři a už do této skupiny začínají padat i celé rodiny. Situace je u těchto lidí natolik vážná, že se již neobejdou bez pravidelné výpomoci.

 

Nedovolte, aby u nás děti hladověly

Tato situace netrápí pouze Česko, ale celou Evropu. Velká Británie dokonce udává, že jde vůbec o nejhorší situaci od konce druhé světové války. O to více je pak paradoxní, kolik potravin jsou nuceny obchody zbytečně vyhodit, byť by ještě mohly posloužit. Mohou za to přísné zákony, stanovy EU, ale také fakt, že podnikatele vyjde výhodněji potraviny zlikvidovat, než aby je darovali potřebným (když likvidují, neplatí daň, když darují, tak ji platí). Přesto už i u nás existují potravinové banky a 16. listopadu u nás proběhla první Národní potravinová sbírka. Ve Francii se tato sbírka letos pořádala již po devětadvacáté. Potravinová sbírka je oblíbená také v Polsku, kde zcela běžně nasbírají na 810 tun trvanlivých potravin, z nichž pak lidé v nouzi mohli následně uvařit na 1,62 milionu jídel. No není to úžasné? Pomozte i vy. Nebuďte lhostejní! Možná, že i vaše dítě má ve své třídě spolužáka, který nemůže chodit na obědy a nenosí do školy svačiny.

 

Foto: Pixmac.cz