Kdy navštívit logopedii

Led 21, 2014 | Rodina, Životní styl

Čím dál více škol se potýká s dětmi, které mají problémy s mluvením. Tento stav jim znesnadňuje učení, brzdí je v dalším rozvoji a ocitají se ve velkém stresu. Co je ještě více zarážející, mnohé z těchto dětí ještě ani na základní škole nikdy u logopeda nebyly. Přitom je všeobecně známo, že čím dříve dítě logopeda navštíví, tím lépe. Víte, kdy je ten pravý čas navštívit logopeda?

Je to paradox, že se tomu děje zrovna v době, kdy komunikace je stěžejním prvkem téměř v každé profesi. Když se vaše dítě nenaučí správně mluvit, nejenže se nedomluví, ale nemůže se pořádně naučit česky, natož cizímu jazyku. Kromě toho takovému dítěti hrozí po nástupu do školy posměch a v dospělosti může mít problémy se sebeprosazením, jen kvůli řeči bude dostávat horší pracovní pozice a je zde rovněž i riziko psychických problémů. Nezanedbejte proto poruchy řeči a navštivte logopeda zavčasu! 

Správné mluvě učíme dítě již od narození, od tohoto okamžiku je nutné, abyste na své dítě neustále mluvili. Někdy však ani to nepomůže a řeč není taková, jaká by měla být. Co s tím? Začneme pěkně od začátku. Víte, co je ještě normální a co byste již měli řešit? 

 

Vývoj řeči dítěte

 • 2 – 6 měsíců – dítě si brouká
 • Od 6 měsíců až do 1,5 roku dítě žvatlá
 • Okolo jednoho roku se začínají objevovat první slova
 • Ve dvou letech už by mělo umět cca 50 jednoduchých slov a vytváří dvojslovné sousloví
 • Při nástupu do školy by dítě mělo znát cca 3000 slov

Pozor je nutno počítat s tím, že každé dítě je osobnost, a tak ne vždy bude vše přesně podle tabulek. 

 

Kdy tedy navštívit logopeda?

 • Napravovat logopedické vady je možné i v průběhu školní docházky anebo v dospělosti. 
 • Pamatujte si však, že čím později, tím je to těžší a zdlouhavější. 
 • K logopedovi se vydejte hned, když vaše dítě začne koktat nebo jeho náhle objevený chrapot nevymizí do třech týdnů. 

 

Dále logopeda navštivte i tehdy, když:

 • Vaše dítě ve dvou letech ani zdaleka neužívá 50 slov, natož, aby tvořilo sousloví ze dvou slov. 
 • Logopeda navštivte i tehdy, když má ve třech až čtyřech letech problémy s řečí, má malou slovní zásobu, bojuje se skloňováním a časováním. Důvodem k návštěvě je i problém se správnou artikulací. 
 • Se čtyřletým dítětem jděte k logopedovi tehdy, když nesprávně vyslovuje jednu a více hlásek. Nejčastěji se to týká písmen: k, g, h, ch, t, d, n, ť, ď, ň, c, f, z, č, š a ž.
 • S předškolákem k logopedovi rozhodně zamiřte tehdy, když ještě stále neumí správně vyslovovat l, r a ř. 

I po návštěvě logopeda si musíte být vědomi, že zázraky se nedějí na počkání a že pouhé cvičení na logopedii nestačí. Cvičit musíte doma, a to každý den. Pozor však, dítě do čtyř let za jeho mluvu nepeskujte, ani neopravujte. Bylo by to ve výsledku spíše ke škodě, než ku pomoci. V případě řečových vad zvažte, zda nemáte ve svém okolí logopedickou školu anebo základní školu s logopedickým zaměřením, pomohou vašemu dítěti zvládnout jeho problém.

 

Foto: Freerangestock.com