Bájná Atlantida 2

Úno 27, 2014 | Zajímavosti, Životní styl

Bájná Atlantida zaujala stovky a tisíce učenců, kterým nedala už od pradávna spát. O koho vlastně šlo? Které významné osobnosti světové historie se o tuto tématiku aktivně zajímaly? Samozřejmě – musíme zmínit antické filosofy, nelze ale zapomenout ani na moderní spisovatele či vědce, kteří často přijdou s mnoha převratnými informacemi. Pojďme si tedy jejich osudy a pohled na atlantskou věc projít – a to pěkně chronologicky.

 

V Antice se o Atlantidu zajímal Platón i Plinius Starší

Filosof Platón cca 427 – 347 př. n. l.) se o příběhu Atlantidy dozvěděl od svého starého učitele Solóna. Celá pověst ho zaujala natolik, že se dokonce vydal do Egypta a zpovídal tamní kněze. Ti mu prý poskytli informace o staletí tradovaném příběhu, který podle moderních odborníků byl jen takovým odkazem na katastrofu mínojské civilizace. A ještě jedna malá poznámka – v Platonově době se těmto myšlenkám nedostávalo moc sluchu, tehdejší učenci měli tuto záležitost za poměrně nepodstatnou a chtěli se zabývat něčím společensky důležitějším a atraktivnějším.

Zájem o historii bájného ostrova měl i římský učenec Plinius Starší (cca 23-79 n. l. ). Zmínku o Atlantidě najdeme například v jeho díle Přírodověda, nicméně tento člověk nerozlišoval mezi možným a zcela nepravděpodobným, nebyl to klasický vědec, ale nechybělo mu svéhlavé zanícení, které ho nakonec při tragickém osudu Pompejí zahubilo. 

 

Moderní epocha a Edgar Cayce nebo Rudolf Steiner

Edgar Cayce (1877 – 1945) je dodnes velmi slavným vizionářem. Šlo o takzvaného „spícího proroka“, který tvrdil, že antický Egypt byl jen kolonií založenou přeživšími Atlanťany. Byl aktivní i v oblasti regresních terapií a několik klientů si údajně vybavilo i svůj minulý život, prožitý právě v ostrovní veleříši. Podle něj se Atlantida nacházela někde v oblasti zvané Bimini, nedaleko amerického Miami. Moderní archeologické výzkumy naznačují, že možná mohl mít pravdu. Našly se tu totiž pozůstatky starých cest vybudovaných lidmi, které skončily – zřejmě dost nečekaně – pod mořskou hladinou. 

 

Foto: Freerangestock.com