Děti a jedovaté rostliny, doma i v přírodě

Bře 26, 2014 | Bydlení, Rodina, Životní styl

Všude kolem nás rostou rostliny, keře a stromy. Pěstujeme si doma kytičky jako dekoraci, a někdy ani netušíme, že mohou poškodit zdraví lidí i zvířat. Snad nejvíce ohroženou skupinou jsou právě zvědavé děti. Ty přiláká barevný květ a jako každé mládě mají tendenci vše ochutnat, šáhnout si na to, poznat to zblízka. Mnohé rostliny mohou vyvolat jen alergie, jiné můžou ohrozit i život dítěte.

 

Jedovaté rostliny doma

I doma si mnozí rodiče pěstují velmi jedovaté rostliny, aniž by to tušili. Pokud máte malé dítě, měli byste vědět, co se ve vašich květináčích, truhlících a vázách nachází. Skutečně nejlepší je s jedovatými rostlinami doma rozloučit. Přesto byste měli být opatrní. Taková jedovatá kytička se může v domácnosti ocitnout jako součást květinové vazby při narozeninách a dalších oslavách, dítě si ji může přinést také zvenku. Proto poučte děti, že neznámé rostliny by neměly konzumovat, šahat na ně, ani si s nimi hrát. Jaké běžně pěstované jedovaté rostliny se často objevují v domácnostech?

Je to známý „tchýnin jazyk“, diefenbachie, dracény a vlastně všechny áronovité rostliny, které obsahují šťavelan vápenatý a další zdraví škodlivé látky.

 

Jedovaté rostliny v přírodě

V parcích, na hřbitovech, na sídlištích i v lesích rostou nejen neškodné, ale právě i jedovaté až silně jedovaté rostliny. Patří mezi ně např. bolševník, durman, orlíček, srdcovka nádherná, ale i tolik oblíbený „zlatý déšť“. Na borůvkách dbejte, aby dítě místo borůvky nesnědlo vraní oko.

 

Poučení

Nikdy nemůžete vyloučit, že se vaše dítě s jedovatou rostlinou nesetká. Proto poučte své potomky, že na školních výletech, na procházkách a vůbec nikde nemají trhat rostliny, žvýkat jejich listy, nebo se jich jen dotýkat. Pokud se jim líbí kytička na louce, měly by ji znát, nebo požádat dospělého, zda si onu rostlinku může utrhnout.

 

Co když dojde na otravu?

Většina jedovatých rostlin způsobuje alergické reakce na kůži. Místo potřísněné šťávou rostliny zčervená, svědí a může se objevit vyrážka. Pokud se šťáva dostane např. do oka, způsobí zánět a v těžších případech může vést až k oslepnutí. Při otravách se můžou vyskytnout křeče, zvracení, slinění a dítě může dokonce upadnout do bezvědomí.

Neotálejte a vždy volejte lékaře. Není na škodu mít uloženo číslo na toxikologii. Dítěti okamžitě vypláchněte ústa, případně oči a další potřísněná místa čistou vodou, při požití vyvolejte zvracení.

Rostliny kolem nás tu jsou proto, aby nás těšily. Nezapomínejte na to a dítě kárejte, pokud zákaz šahat na neznámé rostliny poruší. Buďte opatrní a raději nepěstujte rostliny, které škodí zdraví, doma ani na zahrádce.  

 

Foto: Pixmac.cz