Oheň – dobrý sluha, ale zlý pán

Dub 30, 2014 | Rodina, Zajímavosti, Životní styl

Mihotavý plamínek svíčky, oheň jarního táboráku, na kterém se opéká párek, krabička sirek ležící bez povšimnutí… To jsou lákadla, která přitahují ty nejmenší, naše děti. V jarních a letních měsících dochází také k nejčastějším popáleninám od ohně u dětí. Jak jim předcházet a jak již vzniklé popáleniny ošetřovat? To by měl znát každý rodič.

 

 

Nejdůležitější je prevence

Vždy je lepší zranění předcházet, než ho léčit. A proto je důležité nenechávat v dosahu dítěte zápalky, zapalovače, ani hořlaviny. Děti jsou zvídavé, všetečné a téměř všudypřítomné, a proto je na místě informovat již školkové děti o tom, jak v případě popálenin reagovat. Poučte své potomky, aby se nepřibližovaly k otevřenému ohni a v případě popálenin, ať už vlastních, nebo druhých, okamžitě zalarmovaly pomoc. Pokud se chystáte s dětmi k ohništi, neoblékejte je do látek s umělými vlákny.

 

Co dělat, když se dítě popálí

Pokud dojde k popálení od ohně, často se tak stává právě při táboráku, snažte se dítě šetrně povalit na zem a uhasit ho. Nikdy nepoužívejte látky z umělých vláken. Použijte přikrývku, kabát či jiný svršek. Popálené místo je třeba chladit, a to po dobu min. 10 – 20 min, nejlépe pod tekoucí vodou. Mnoho laiků dělá chybu, že na popáleninu pustí studenou vodu a pokud je povrch zchlazen, již místo nechladí. Popálenina může být na povrchu zchlazená, přesto uvnitř ještě probíhá reakce a popálenina se dále šíří. Dítě uložte, a pokud se nejedná pouze o malou povrchovou popáleninu, vždy volejte první pomoc, případně vyhledejte lékaře.

 

Popáleninový šok

K popáleninovému šoku dochází u těžších popálenin. Je to komplikace, která může postiženého ohrožovat na životě a vždy je třeba akutní lékařské pomoci. U dětí dochází k popáleninovému šoku mnohem dřív, než u dospělých. Zpravidla stačí poloviční zasažení povrchu těla popáleninou, než u dospělých. Pokud popálenina zaujímá 10 % těla dítěte, lze popáleninový šok předpokládat, v případě velmi malých dětí stačí pouze 5 % těla.

Pokud má dítě pouze menší povrchové popáleniny, které netvoří puchýře, můžeme mu pomoci i sami. Místo zchlaďte. Pokud se jedná o větší dítě, ponechte zranění bez náplasti či obvazu, aby k němu proudil vzduch. U menších dětí, které mohou neopatrnou manipulací místo poškodit, je lepší popáleninu přelepit náplastí s polštářkem. Nenanášejte žádné masti, jen popáleninu kontrolujte.

U popálenin obličeje je vhodnější vždy navštívit lékaře, aby vyloučil poškození očí.

 

Foto: Picmac.cz