V ČR je bez výživného skoro 200 000 dětí

Dub 14, 2014 | Rodina, Životní styl

V České republice zůstává každoročně více než 170.000 dětí bez výživného, které by měl hradit ten z rodičů, jenž nemá dítě ve své péči. Celkově tak děti přicházejí o částku 7 miliard korun ročně, která by mohla být mimo jiné investována do jejich vzdělání, aktivit a přípravy na budoucí povolání. Oprávněný rodič však často stojí před problémem, kdy uplatnění a vymáhání těchto nároků je finančně a časově neúnosné. 

Každoročně počet osob stíhaných za zanedbání povinné výživy narůstá o více jak 3 %, jen vloni jich bylo 13 280, z toho 1372 žen, zbytek byli muži. Dále statistiky uvádějí, že v České republice bylo v prvních dvou měsících letošního roku vyšetřováno už celkem 2250 osob, což dokazuje stále vzrůstající tendenci neplatičů. 

Tato čísla jsou ve skutečnosti jistě vyšší. Přes dnes již dostupné prostředky ve formě odebírání řidičských průkazů před exekucí je stále málo případů soudního vymáhání oprávněného nároku na výživné. „Mnoho oprávněných rodičů se bojí soudních tahanic a velkých výloh za právníky a další z nich nestojí o starosti a hádky s druhým rodičem, a tak tyto zákonné nároky raději ani neuplatňují. Ale neuvědomují si, že tím vlastně okrádají dítě o jeho nároky na výživné, které lze uplatnit na jeho další rozvoj a vzdělání, “ říká Mgr. David Bascheri, vedoucí právníků týmu ePohledávky.cz.

„Ve své praxi se setkáváme s tím, že mezi uživateli sociálních služeb je řada rodičů (většinou matek), kterým druhý rodič neplatí alimenty. V takovém případě jim radíme, aby na neplatiče podali žalobu. Pokud ji nepodají, tak se jim přiznává vyměřená částka alimentů jako příjem a o to mají samozřejmě nižší sociální dávku. Problém je, že mnoho z nich nechce či se bojí podstupovat martyrium u advokátů a neví jak vlastně postupovat,“ říká Jana Zemanová, ředitelka Kolpingova domu.

Dobročinný projekt „Ohrožený rodič“ však nabízí bezplatnou pomoc těmto rodičům v nouzi. „Protože víme, jak je situace v České republice v této oblasti tristní, rozhodli jsme se realizovat projekt pod názvem „Ohrožený rodič“ a tuto službu poskytovat zcela bezplatně a bez nároku na honorář. Chceme tak pomoci rodičům v nouzi a zároveň i upozornit na tuto problematiku,“ vysvětluje Mgr. David Bascheri. Epohledavky.cz nabízí bezplatnou pomoc při vymáhání nároků na výživné a zejména při jejich uplatnění. V systému jednoduše stačí vyplnit potřebné údaje a v klidu domova bez hádek a stresu bude klientům vytvořena žaloba k uplatnění nároku na výživné, které jim nebylo uhrazeno. Zpravidla tento zdánlivě jednoduchý krok je však tím nejdůležitějším. 

Takto mohou podat návrh k soudu, aniž by klienti museli vyhledávat služby drahých právních kanceláří a vysvětlovat cizím lidem svou rodinnou situaci. „Budeme se snažit navíc o prosazení legislativních změn, které by umožnily jednoduše stanovit alespoň minimální nesporné částky výživného pro děti podle jejich potřeb. Chceme také, aby se soudní rozhodnutí omezovala pouze na individuální případy potřeb dětí, například se zdravotním či jiným postižením nebo jinou nutnou individuální potřebou,“ doplňuje Mgr. David Bascheri a dodává: „Podle našeho názoru není nutné, aby se rodič domáhal několik let výživného, aniž by dostával alespoň minimální částku, která je naprosto nesporná a kterou by měl druhý z rodičů přispívat na výchovu, výživu a jiné potřeby svého dítěte bez zbytečného důkazního řízení.“

V rámci projektu „Ohrožený rodič“ bude navíc fungovat právní poradna, ale i veřejné přednášky na toto téma, které tak pomohou ohroženým rodičům získat více informací a na místě se poradit s právníkem.

 

Foto: Pixmac.cz