Recenze: Barry Eaton – Tajemství života po smrti

Kvě 20, 2014 | Životní styl

Oblíbený herec a moderátor předních televizních a rozhlasových stanic Barry Eaton je rovněž autorem několika zajímavých publikací, které se zabývají tématem minulých nebo budoucích životů. Poslední titul se u tuzemských knihkupců objevil pod názvem Tajemství života po smrti. Ten Eaton vydal v angličtině v roce 2011, o tři roky později se objevil i český překlad.

Na více než 250 stranách je popsán příběh vojína britské armády za první světové války, který záhy po vypuknutí bojů padl. Mladík jménem Brian se dostane do přechodného období mezi již ukončeným a budoucím životem a veškeré své zážitky barvitě popisuje.

Tato publikace jistě všem zájemcům o tento obor připomene knihy A. Moodyho, osobně ten zásadní rozdíl vnímám jen v literárním zpracování celé záležitosti. Zatímco Moody je vědcem a vše popisuje trochu suchopárně, Eaton jako povoláním žurnalista má poněkud lepší smysl pro květnatost vyjadřování.

Ve dvaapadesáti kapitolách Eaton rozebírá témata, která jsou v soudobé společnosti obecně dost tabuizována a bez sebemenší argumentace i odmítána. Dozvíte se například o takzvané Akáše – tj. Knize záznamů, kde má být ukryto svědectví doslova o každém Vašem životním kroku. Eaton probere i záležitosti kolem karmy, takzvané duchovní rodiny, existence nebo neexistence náboženství (resp. Boha tak, jak jej vnímá „naše“ křesťanská civilizace) na „onom světě“, otázce sebevraždy a mnoho dalšího. Několik paralelních příběhů pak nastíní i otázku posmrtných aktivit jednotlivých duší, které čekají na svou další inkarnaci.

Je zde však i pár zřetelných mínusů, Eaton nepopisuje vše tak do hloubky, jak by asi podobné téma vyžadovalo. Kniha by mohla být i dvakrát tak dlouhá, aby podala odpovídající vysvětlení. Na mém osobním hodnocení – 85 % – to ale nic nemění.

Počtení je to rozhodně velmi zajímavé, ale jak již bylo naznačeno, musíte mít k tématu blízko, aby Vás nějak oslovilo. V opačném případě to pro Vás bude, při vší úctě, jen snůška hloupostí na křídovém papíře. 

 

Foto: Kosmas.cz