Den dětí

Čvn 1, 2014 | Rodina

Každoročně je první červen spojen s dětskou radostí, neboť tento den je věnován právě dětem jakožto jejich svátek. Pokud se však domníváte, že se jedná záležitost pouze okrajovou, nenechte se mýlit. Mezinárodní den dětí má totiž překvapivě hlubokou historii, sahající až do Malé Asie. Na počátku dvacátého století (konkrétně 1920) zdejší panovník a milovník dětí Mustafa Kemal Atatürk vyhlásil 23. duben svátkem všech dětí a tuto tradici postupně přebíraly i jiné národy.  

Prvního června 1925 se v Ženevě konala Konference o blahu dětí, která si kladla za cíl především poukázat na to, že děti potřebují zvláštní péči a ochranu, neboť jsou duševně i tělesně nezralé. Svátek ještě nebyl vyhlášen, ale současně s touto událostí proběhla v San Franciscu jiná akce poukazující na práva dítěte: festival Dračích lodí. V jeho rámci čínský generální konzul shromáždil desítky čínských sirotků, aby demonstroval nutnost pečovat o blaho dětí. Protože se obě akce odehrály prvního června, rozhodování o datu, na které připadne nově vznikající svátek, nebylo nijak obtížné.

Stalo se tak v roce 1949, kdy Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí, který se od té doby slaví každoročně. Připojovaly se postupně i další země, takže tradice dne dětí zakotvila i v tehdejším Československu, a to v  roce 1950. Československo, podobně jako řada dalších komunistických států, přijalo nové zákony na ochranu dítěte. Po vzoru Turecka nicméně určité neoficiální oslavy probíhaly již za první republiky.

Dvacáté století je obecně spojováno se zvyšujícím se zájmem o zvláštní hodnotu dětských životů a jejich nezanedbatelnou roli, proto byly postupně přijímány nové zákony, které se věnovaly dětem. V roce 1959 například OSN přijalo Deklaraci o právech dítěte a o čtyřicet let později také Úmluvu o právech dítěte. Den dětí, byť v jistě jiné podobě než dříve, se připomíná dodnes a zvláště u dětí se těší velké oblibě.

 

Foto: Pixmac.cz