Odečtěte si školkovné za dítě z daní!

Led 21, 2015 | Peníze, Rodina, Zajímavosti

Stát udělal jeden daňový krok, ze kterého se radují hlavně rodiče školkových dětí. V přiznání daně z příjmů za rok 2014 si můžete nově odečíst tzv. školkovné. Tedy o náklady, které jste za dítě zaplatili státní nebo soukromé školce, si ponížíte svoje příjmy v minulém roce. Jde to jak přes zaměstnavatele, tak i v případě, že si děláte daňové přiznání sami. Jak to udělat? Na to jsme se zeptali účetní poradkyně Zuzany Bartůškové.

Mohou si školkovné uplatnit oba rodiče?

Slevu za umístění dítěte si může uplatnit pouze jeden rodič. Na rozdíl od daňového zvýhodnění na dítě ji nelze čerpat i v případě, že je sleva vyšší než vlastní daně. Je tedy vhodné, aby si oba rodiče spočítali, kterému z nich se vyplatí školkovné uplatňovat. Zpravidla to bude ten, který má vyšší příjmy a tedy vyšší daně.

Jsem na mateřské dovolené a nemám příjmy, může si školkovné uplatnit můj “ex”, který s námi nežije?

Slevu lze uplatnit pouze na dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Pokud s dítětem otec nežije, nemůže si školkovné uplatnit. A to ani v případě, že matka nemá příjmy, ze kterých by si slevu uplatnila.

V jaké výši se uplatňuje školkovné?

Školkovné se uplatňuje ve výši prokázaných výdajů za umístění vyživovaného dítěte v daném roce. Uplatňuje se pouze přímo školkovné. Nelze uplatnit další související výdaje např. stravné, poplatky za kroužky, platbu za pomůcky při výuce, výdaje na dopravu apod. Nejvýše však do výše minimální mzdy, tzn. za rok 2014 lze uplatnit maximálně 8500 Kč. Za rok 2015 bude možné uplatnit 9200 Kč.

Jak uplatnit školkovné za rok 2014?

O zohlednění školkovného v ročním zúčtování u zaměstnavatele může požádat zaměstnanec, který má příjmy pouze z jednoho zaměstnání (kromě příjmů zdaněných srážkovou daní např. příjmy z dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně). O výpočet ročního zúčtování žádá zaměstnanec podpisem Prohlášení poplatníka nejpozději do 15. 2. 2015. A dále vyplněním zvláštní přílohy k prohlášení Poplatníka na školkovné. Ve stejné lhůtě musí zaměstnanec donést zaměstnavateli potvrzení o výši prokázaných výdajů za umístění dítěte. To vám bez problémů vystaví v kterékoliv státní i soukrmé školce.

Rodič, který nesplňuje podmínky pro roční zúčtování daně u zaměstnavatele, uplatní školkovné ve vlastním daňovém přiznání.

Jak se prokazuje výše slevy?

Výše slevy se prokazuje potvrzením od zařízení předškolní péče zařazeného do sítě předškolních zařízení (dle školského zákona). Jedná se např. i o firemní či soukromou školku, o jiné obdobné zařízení jako je např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků. Potvrzení musí obsahovat jméno dítěte a celkovou částku výdajů za umístění dítěte tj. školkovného bez výdajů na stravné, kroužky atd.

Můžu v roce 2015 uplatňovat školkovné v zaměstnání měsíčně?

Bohužel ne, školkovné se uplatňuje pouze ročně. Školkovné za rok 2015 budete moci uplatnit v rámci ročního zúčtování daně za rok 2015.
Můžou si školkovné uplatnit prarodiče, pokud s dítětem žijí ve společné domácnosti?

Prarodiče mohou školkovné na vnoučata, která s nimi žijí ve společné domácnosti, uplatnit, pouze pokud jim byly děti svěřeny do péče, která nahrazuje péči rodičů.

Jsem OSVČ a používám paušální výdaje. Můžu si uplatni slevu za umístění dítěte?

Ano můžete. Omezení pro uplatňování slev na dani u poplatníků uplatňujících paušální výdaje (u příjmů z podnikání nebo z pronájmu) se vztahuje pouze na daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manžela/manželku bez příjmů.

Je pravda, že mi zaměstnavatel zaplatí ve mzdě za roční zúčtování 8500 Kč čistého navíc?

Je to hodně zjednodušené, ale v podstatě je to tak. Školkovné má charakter slevy na dani. To znamená, že přímo snižuje daň, nikoliv základ daně (jako například úroky z hypotéky, dary, penzijní připojištění a životní pojištění). Takže podobně jako např. sleva na poplatníka nebo sleva na manželku sníží přímo výši daně a zaměstnanci tak velmi pravděpodobně vznikne přeplatek na dani. Jeho výše bude záviset na tom, kolik zaplatil v roce 2014 v zaměstnání na daních (po měsíčním snížení o slevu na poplatníka apod.). Pokud zaplatil na daních po snížení alespoň 8500 Kč, dostane v rámci ročního zúčtování přeplatek minimálně 8500 Kč. Konkrétní částka přeplatku tedy bude záviset na výši zaplacené daně za rok 2014 a dalších uplatňovaných položkách.

Pracuji za minimální mzdu, dostanu něco za školkovné?

Pokud máte pouze příjmy ze zaměstnání ve výši minimální mzdy nebo ve výši, kdy vám celkovou daň pokryje sleva na poplatníka (odpovídá orientačně hrubé mzdě 10 000 Kč, pokud uplatňujete pouze slevu na poplatníka), tak jste za rok 2014 žádné daně ze zaměstnání nezaplatila a školkovné žádný přeplatek nevytvoří. V takovém případě doporučuji si spočítat, zda by se školkovné nevyplatilo druhému z rodičů.

Jestli letos tráví vaše dítě ve školce poslední rok, mohlo by vás zajímat, co musí umět před tím, než nastoupí do školy.

 

Foto: Pixmac.cz