Maminky slaví druhou květnovou neděli svátek

Kvě 7, 2015 | Rodina, Zajímavosti, Životní styl

Každou druhou květnovou neděli se v České republice již desítky let vzdává pocta matkám a mateřství. Mnoho lidí si často den matek plete s mezinárodním dnem žen, který se slaví 8. března. Jde však o dva rozdílné významné dny, které bychom si plést neměli. Jaká je historie dne matek a měl by se tento svátek stále slavit, nebo jde o přežitek?

V den matek by se měla vzdát úcta všem matkám a mateřství. Tento svátek se slaví v mnoha zemích v různé dny. Stanovení dne, ve který se den matek slaví v dané zemi, vyplývá z různých tradic, například ve Velké Británii připadá na čtvrtou postní neděli. Nás však zajímá Česká republika, kde připadá den matek na druhou květnovou neděli. V tento den většinou dávají děti svým maminkám ručně vyrobené dárečky, ve školkách a školách se konají besídky, na kterých děti svým maminkám přednášejí básničky.

Historie dne matek

Den matek má prý kořeny již ve starověkém Řecku, v oslavách matky bohů Rhey. První dochované zprávy o Dni matek v pravém slova smyslu pocházejí z šestnáctého století z Velké Británie, kde se slavívala tzv. Neděle matek. Pravý Den matek vznikl koncem devatenáctého století, kdy ve Spojených státech začala Ana Reyers Jarvisová z Filadelfie (matka 11 dětí) bojovat za práva matek. Roku 1907 zahájila Ana kampaň za ustavení Dne matek jako národního svátku. Jejího cíle bylo dosaženo roku 1914, kdy prezident Woodrow Wilson prohlásil druhou květnou neděli národním svátkem dne matek. V Americe se lidé v tento svátek zdobili květinou. Bílou nosili lidé, kteří maminku ztratili, a červenou ostatní.

Roku 1918 se nápad se slavením dne matek dostal i do Československa. Za propagaci tohoto svátku se zasloužila Alice Masaryková. V době druhé světové války byl však tento svátek zneužit nacisty a po roce 1948 víceméně potlačen Mezinárodním dnem žen. Den matek byl znovuobnoven až v devadesátých letech.

Jak se den matek slaví

Podle tradice by v tento den neměly ženy pracovat, to znamená, že by neměly vykonávat žádnou domácí práci. Se všemi pracemi by jim v tento den měli pomoci jejich manželé a děti. Většinou se na den matek posílají pohledy a přáníčka, děti vyrábějí dárečky pro své maminky a nosí jim kytičky.

Na den matek bychom se měli vyvarovat dárkům spojených s domácností a domácími pracemi. Vyvarujte se darování elektrospotřebiče, nádobí či jiných domácích pomocníků. Takový dárek může spíše urazit než potěšit.

Co si o dni matek myslíte?

Názor na den matek je rozporuplný. Přesto je však výsledek pozitivnější než u Mezinárodního dne žen. Většina lidí zastává názor, že je krásné vzdát své mamince úctu a potěšit ji aspoň maličkostí, kterou člověk vyjadřuje svoji lásku a slova díků. Někteří si však myslí, že na to, aby mamince vyjádřili svoji úctu, nepotřebují státem stanovený den.

V dnešní době den matek slaví hlavně malé děti, které jsou k tomu ve školkách a školách stále vedeni. Učí se básničky, vyrábí přáníčka a pořádají besídky. Na druhou stranu svátek stále slaví i množství „dospělých dětí“, kteří chtějí svoji maminku potěšit.