Uctívání šamanů

Kvě 18, 2015 | Zajímavosti, Životní styl

Stoletý stařec s parožím na hlavě tluče do bubínku, natřásá se do rytmu a monotónním hlasem mumlá divná nesrozumitelná slova v dávném jazyce. V místnosti je přítmí, jen světlo svíček prosvěcuje hustý vonný kouř, z kterého se točí hlava. Na zemi uprostřed kroužku, kterým šaman tančí, leží bezvládné tělo. Šamanský léčivý obřad právě započal. Připadá vám to jako podivný obraz z dávných dob? Mýlíte se… Moderní šamani nabízejí své služby i dnes přímo ve srdcích světových velkoměst.

Šamanismus je nejstarší duchovní praxe a učení světa. Byl předchůdcem tradičních náboženství a v mnohých kulturách je s ním dodnes pevně spojen. Šaman je zasvěcenec, kouzelník, kněz, léčitel, mystik a mudrc v jedné osobě. Tradice šamanismu se dodnes nejživěji udržely v sibiřských a jihoamerických oblastech. Mnoho šamanů z těchto zemí v druhé polovině 20.století začalo šířit svoje učení i v rámci evropské kultury a našli zde mnoho nadšených stoupenců a žáků.

 Cestování mimo realitu

Asi nejdůležitějším znakem šamanismu je cestování mezi naší obvyklou realitou a jinými realitami a světy. Šamani sami světy, které navštěvují a se kterými pracují, přirovnávají k dětským světům plným kouzel a fantazie. Jako malé děti bez ohledu na kulturu, z níž pocházíme, máme schopnost jiné reality vnímat, povídat si s jejich obyvateli, žít na pomezí našeho reálného a „svého kouzelného“ světa.  My dospělí, až na výjimky, ale tyto jiné reality už nevnímáme. Šaman používá síly, které jsou tu odedávna, ale na které jsme jako dospělí už zapomněli, popřeli je, které už pro nás přestaly existovat. Šaman k jejich navození používá změněného stavu vědomí, tak zvaný šamanský stav vědomí . Ten vyvolává různě, například bubnováním, tancem, zpěvem, meditací, ale i různými přírodními drogami.

Zachraň svou duši

K čemu nám ale může jako běžnému člověku být nějaký mumlající šaman nápomocný? Když se nad tím zamyslíme, je odpověď velmi zajímavá…. Valná většina šamanských kultur ve světě věří, že každá nemoc, ať už tělesná či psychická, je způsobena ztrátou části naší duše. Duší podle šamanského učení rozumíme podstatu naší životní síly, tedy to, co náš udržuje při životě a zdraví. Duše je to, co nás spojuje nejen se svou vlastní podstatou, se svým vnímáním sebe a svého života, ale i se všemi dalšími živými bytostmi. V kulturách s šamanskou tradicí existuje přesvědčení, že pokaždé, když utrpíme větší emocionální nebo fyzické trauma, opustí část naší duše naše tělo. A dokud nedojde k uzdravení a nápravě, tato část duše nám stále chybí. Když se nad sebou zamyslíme, mnozí z nás často máme pocit, že nám chybí důležitá část sebe samých, že prostě tak nějak nejsme úplně celí. Ztrátu části duše můžeme vnímat jako oslabující emoce typu smutek, hněv, deprese či dokonce může propuknout v případě dlouhodobého neřešeného problému jako chronická nemoc. Většina z nás si ani nepřipustí, že jsme jako něco normálního přijali projevy necitlivosti, pocity smutku či nenaplnění nebo nedostatek  smyslu v našich životech. Říkáme tomu prostě, že stárneme…

Pokud vás šamanská filosofie oslovila, zkuste se zamyslet nad svými pocity a porovnat je s tímto stručným výčtem, který praktikující šamani popisují jako příznaky „ztráty duše“ a od kterých nám slibují pomoc a úlevu:

  • Pocity roztříštěnosti a neúplnosti – jako kdyby část mě chyběla
  • Lhostejnost a rezignace ke svému životu a jeho dalšímu vývoji
  • Nízké sebevědomí a pocit nedůležitosti, bezvýznamnosti
  • Deprese , pocity hlubokého smutku a bezvýchodnosti
  • Záchvaty paniky a úzkosti
  • Neschopnost se rozhodovat a obhájit svá rozhodnutí
  • Pocit zamrznutí ve smyčce špatných vztahů, situací nebo míst
  • Neschopnost se zotavit z minulé traumatické události
  • Problémy se sebeovládáním a pocit bezmoci setřást hněv, stres, strach nebo smutek
  • Touha vrátit se do minulosti a udělat věci jinak

A co je to nejdůležitější? Tím je pravděpodobně pocit, že právě návrat duše je odpovědí na vaše starosti a že vám šaman může pomoci. Musíte chtít znovu najít sami sebe a pomoct své duši se uzdravit.