Nejlepší zábava na svatbu

Zář 13, 2016 | Rodina, Zajímavosti, Životní styl

Svatební sezóna je v plném proudu a každý z nás má určitě radost, když je pozván jako host na svatbu svých přátel či rodinného příslušníka. Samotnému dni samozřejmě předchází řada povinností, a to se v tomto případě nebavíme o nevěstě a ženichovi! Ženy a dívky jako svatební hosty čeká martyrium v podobě hledání ideálních šatů a muži se potí rovnou už při představě obléknutí obleku. A někteří hosté, většinou z řady nejbližších přátel, občas dostanou za úkol vymyslet několik her jako součást svatebního programu. My vám nyní přinášíme tradiční i netradiční hry pro novomanžele i svatební hosty, se kterými stoprocentně zabodujete!

Novomanželský kvíz se zvedáním bot nad hlavu

Ženich a nevěsta k sobě sedí zády, každý má v ruce jednu botu svou a jednu toho druhého (nevěstina bota je odpověď – nevěsta, a ženichova – ženich) a organizátor klade otázky. Novomanželé zvedají vždy botu toho, kdo je odpověď na otázku, ale nevidí, co ukazuje ten druhý. Při rozporuplné odpovědi dostanou malého panáčka. Pokud se shodnou, vyzve ženich k napití některého hosta mužského pohlaví a nevěsta vyzve k napití některou z dam. A otázky mohou být třeba následující:

 • Kdo první vyslovil slovo „svatba“?
 • Kdo byl ten, který sbalil toho druhého?
 • Kdo lépe vaří?
 • Kdo doma drží kasu?
 • Kdo přijde po hádce jako první se udobřit?
 • Kdo většinou vyvolává hádky?
 • Kdo více pije?
 • Kdo lépe tančí?
 • Kdo má vždy poslední slovo?
 • Kdo z vás mluví víc sprostě?
 • Kdo nadává víc v autě?
 • Kdo má častěji pravdu?
 • Kdo je větší bordelář?
 • Kdo doma častěji uklízí?
 • Kdo z vás je tou hlavou rodiny?
 • Kdo z vás je ve společnosti větší bavič?
 • Kdo je aktivnější v sexu?

Poznávání nevěsty a ženicha

Poznávání nevěsty probíhá následovně. Organizátor zábavy vyhlásí soutěž a požádá novomanžele o vystoupení z davu. Manželovi se zaváží oči a z hostů se vyberou dobrovolníci. Na libovolný počet židlí se potom usadí nevěsta a vybraní dobrovolníci, kteří nastaví stejnou nohu, a ženich je k židlím přiveden. Jednotlivým účastnicím i případným účastníkům osahá kotník (lýtko, koleno, dlaň) a má za úkol najít svoji manželku. Výbuchy smíchu vyvolají nečekaně chlupaté nohy nasazených mužů.

Při poznávání ženicha organizátor zábavy vyhlásí soutěž a opět požádá novomanžele o vystoupení z davu. Manželce se zaváží oči a z hostů se vyberou dobrovolníci. Ženich a vybraní dobrovolníci se postaví zády k publiku do řady vedle sebe, nastaví svá pozadí, a nevěsta je k nastoupené řadě přivedena. Jednotlivým účastníkům i případným účastnicím osahá pozadí a má za úkol najít svého manžela. Je vhodné vybrat rozdílné tvary pozadí, pohlaví, věk a ošacení, aby to neměla nevěsta tolik obtížné.

Královský kočár

Jedna z nejoblíbenějších svatebních her, která zaměstná jak ženicha s nevěstou, tak i svatební hosty. Hra, u níž je vyžadována jistá dávka koncentrace, může být pro některé „připité” aktéry náročnější, ale o to zábavnější pro ostatní pozorovatele. Kdo nesplní úkol, musí se napít. Čeho? To už je na vašem rozhodnutí.

Příprava hry probíhá následovně. Vyberte dobrovolníky, kteří se budou účastnit této hry. Novomanželé to mají povinné, bez nich by tato hra neměla smysl. Rozestavte v prostoru židle tak, aby tvořily pomyslný koňský povoz. Všichni dobrovolníci se na židli posadí a dostanou prázdnou skleničku a celkem je potřeba 9 aktérů včetně nevěsty a ženicha, 1 čtenář a několik lidí dohlížející na to, zda všichni plní včas své úkoly. Pokud někdo nevstane ze židle, když se v povídce objeví jeho role, doplní se mu sklenička a musí ji neprodleně vypít. Věřte nebo ne, za chvíli bude některým účastníkům pořádně horko a okolí se bude náramně bavit.

Sestavení koňského povozu:

 • Vpředu na židlích sedí levý a pravý kůň – vstává se na levý kůň, pravý kůň, koně.
 • Za nimi sedí kočí.
 • V rozích pomyslného kočáru jsou 4 kola – levé a pravé přední a levé a pravé zadní kolo, vstávají též na slovo kočár.
 • Uprostřed kočáru sedí král s královnou – oba vstávají také na slova královský a zámek.

Povídka královský kočár

Kdysi dávno žil jeden král a jedna královna. Tento královský pár si chtěl jednoho dne udělat kočárem vyjížďku do královských zahrad. Král řekne své královně: „Milá královno, zavolej mi kočího.“ Kočí přiběhne ke králi a královně. Král řekne kočímu: „Kočí, hej, kočí, přichystej kočár a vyveď koně ze stáje. Zapřáhni koně před kočár, protože král a královna si chtějí vyjet ze zámku.“ Kočí šel do stáje, vyvedl koně a zapřáhl před kočár. Král s královnou usednou do kočáru. Královna řekne králi. „Milý králi, zeptej se kočího, jestli koně dostali dost ovsa.“ Král volá na kočího: „Kočí, hej, kočí, jsou koně nasyceni?“ Kočí odpoví: „Samozřejmě, můj králi.“ Kočí si sedne na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za krátký čas řekne královna králi: „Můj milý králi, můj dobrý králi, můj nejmilejší králi, můj nejkrásnější králi, myslím, že přední levé kolo hází.“ Král řekne kočímu: „Kočí, hej, kočí, zastav koně a podívej se na levé přední kolo a na pravé zadní kolo. Nejlepší bude, když se podíváš na celý kočár.“ Kočí se podívá na levé přední kolo, na pravé zadní kolo a zkontroluje také celý kočár, tedy i pravé přední kolo a levé zadní kolo. Když kočí kočár zkontroloval, dal nejprve pravému koni a potom levému koni napít a řekne králi: „Králi, milý králi, na kočáru je všechno v pořádku. Můžeme jet dále.“ Kočí sedne znovu na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za nějakou dobu řekne královna králi: „Můj králi, můj milý králi, je mi zima. Nechej kočího kočár obrátit a pojedeme zpátky do zámku.“ Když přijeli do zámku, vystoupil král i královna a odebrali se do svých komnat. Kočí vypřáhne koně, schová kočár a zkontroluje všechna čtyři kola. Podívá se na levé přední kolo, na pravé zadní kolo, na pravé přední kolo a znovu na pravé zadní kolo. Nakonec překontroluje celý kočár. Po vykonané práci jde kočí ke králi a královně. Popřeje jim hezkou noc a krásné sny na zámku.

Zkouška pro nevěstu

Nevěstě je předáno vajíčko, nejlépe syrové, a ta jej musí bez pomoci ženicha protáhnout z jedné jeho nohavice do druhé bez toho, aby vajíčko rozbila. Tato zkouška prý prokazuje jemnost novomanželky.

Kde je můj miláček

Ženich s nevěstou, další manželské dvojice i ostatní páry se postaví zády k sobě, aby se  navzájem neviděly. Každá žena postupně vyhledává svůj protějšek tak, že vykřikne „Kde je můj miláček?“, aniž by vyslovila jeho jméno. Zareagovat by měl správný muž. Páry, které se našly, hru opouští, ostatní pokračují, dokud se nenajdou.

Kreslení hosté

Vezmete si obyčejné papíry a na každý napíšete jméno hosta. Potom tyto papíry nahodile rozdáte všem svatebčanům tak, ať má každý jiné než své jméno. K tomu mějte na stolech připraveny pastelky. Hosté musí najít osobu napsanou na svém papíře a nakreslit ji. Nejenomže váš nápad donutí hosty se navzájem poznat, ale také poté, co se papíry posbírají, je můžete někam připevnit, aby se všichni podívali a pobavili. Novomanželům pak zůstane vtipná a originální památka na tento den.