První rok v manželství. Víte, co musíte a (ne)můžete?

Zář 3, 2018 | Radíme, Rodina

Ačkoliv se říká, že svatební svazek je jen „cár papíru“, který nic neznamená, přesto u nás každoročně proběhne až 50 tisíc svateb. Z manželství přitom kromě slibu věrnosti vyplývají také práva a povinnosti, stejně jako nové příležitosti a závazky, a to nejen vůči partnerovi. Pokud patříte mezi ty šťastlivce, kteří během minulých měsíců uzavřeli sňatek, máme pro vás několik stručných a praktických informací, které se vám do začátku manželského života mohou hodit.

Zákon „zaručuje“ respekt i informace o zdravotním stavu

Na začátek si shrňme několik faktů. Vztahy v manželství upravuje Občanský zákoník, který vám mimo jiné zaručuje možnost zastupovat jeden druhého či dostávat informace o zdravotním stavu manžela či manželky. Kromě toho vám ale z manželství vyplývají také povinnosti. Zákoník mimo jiné říká, že manželé jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti.

Po svatbě vás nemine byrokratické kolečko

Pokud jste ten či ta, kdo si společně se svým partnerem či partnerkou bere také jeho rodné příjmení, čeká vás bezprostředně po uzavření sňatku návštěva úřadů. O nový občanský průkaz musíte zažádat do 15 dnů od obdržení oddacího listu. Nemusíte se ale bát vysokých poplatků, nový občanský průkaz je zdarma. Kromě toho je nutné kvůli novému příjmení také zažádat o nový cestovní pas a řidičský průkaz. Za vydání nového cestovního pasu už zaplatíte 600 Kč, za nový řidičský průkaz nově od letošního července 200 Kč a již k žádosti nepotřebujete fotografii.

Platnost cestovního dokladu končí uplynutím tří měsíců ode dne změny příjmení, takže pokud se hned po svatbě chystáte na svatební cestu, můžete využít ještě původní cestovní pas. U řidičského průkazu musíte nahlásit změnu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Změnu příjmení musíte dále nahlásit u svého zaměstnavatele, u zdravotní pojišťovny, u lékařů, na registru vozidel (pokud vlastníte auto), na živnostenském úřadě (pokud podnikáte), u dodavatelů energií, mobilních operátorů, u finančních institucí a dalších úřadů či institucí, s kterými jste v kontaktu nebo jejichž produktů využíváte.

Ti, kteří si nechají své rodné příjmení, mohou zažádat o nový občanský průkaz, kde si změní svůj rodinný stav na „ženatý“ nebo „vdaná“. Ale vzhledem k tomu, že je údaj týkající se rodinného stavu dobrovolný, lze si nechat i původní občanský průkaz.

Moje nebo tvoje neplatí, odteď už jen naše

Pokud jste před svatbou neuzavřeli předmanželskou smlouvu, sňatkem vstupujete také do nového majetkového režimu tzv. společného jmění manželů. Do společného jmění manželů nepatří věci, které jste získali před svatbou, dary, věci osobního charakteru a věci získané v dědictví či v restituci. Vše ostatní, co získáte od chvíle, kdy jste se stali manželi, patří vám oběma.

Jedná se jak o movitý, tak nemovitý majetek, a to bez ohledu na to, jakým způsobem se na jeho zisku který z partnerů podílel. Pokud si myslíte, že váš manžel nebude mít v případě rozvodu nárok na peníze, které si vy z platu střádáte poctivě do prasátka, zatímco on svůj plat prohýří s kamarády na víkendových akcích, máte smůlu. V případě, že vám jednou rupnou nervy a budete se chtít rozvést, má nárok přesně na polovinu. Vy zase máte od data svatby nárok na výnos z pronájmu bytu, ačkoliv byt samotný je partnera, protože ho získal před vstupem do manželství. Stejné je to ale také s dluhy.

Manželství slibuje i finanční výhody

V oblasti financí nastávají vznikem manželství kromě nového majetkového režimu také další změny. A ty jsou veskrze pozitivní.

Pokud se rozhodnete pořídit si nový společný byt na hypotéku, či rekonstruovat, případně si pořídit nové auto, máte jako pár určitě více možností, jak získat potřebné finance. Navíc, některé finanční instituce nabízí speciální zvýhodněné produkty přímo pro manžele. „Do dvou let od svatby můžete k financování využít tzv. Novomanželskou půjčku, díky které lze dosáhnout na vyšší půjčenou částku a zároveň na nižší úrok,“ říká Cyril Křůpala, marketingový ředitel společnosti Cofidis.

Co se týká daňové oblasti, můžete využívat výhod spočívajících ve společném zdanění manželů, v případě péče o vaši malou ratolest můžete za určitých podmínek uplatnit slevu na vyživovanou manželku či manžela. Pokud pomáháte svému manželovi či manželce s výkonem samostatné výdělečné činnosti, stáváte se spolupracující osobou. Nepotřebujete k tomu přitom své vlastní živnostenské oprávnění a i zde lze ušetřit na dani. Na spolupracující manželku či manžela je totiž možné převést vyšší částky příjmů a výdajů než na ostatní spolupracující osoby.

Také tragické události, jakou je smrt manžela či manželky, jsou díky manželství lépe „ošetřeny“. Za splnění určitých podmínek vzniká po smrti pozůstalé manželce či manželovi nárok na vdovský či vdovecký důchod.