Historie Velikonoc

Dub 18, 2014 | Rodina, Zajímavosti, Životní styl

Snad ani neexistuje člověk, který by nemiloval velikonoční svátky. Malování vajíček, koledování spojené s popíjením vaječného koňaku a rozdáváním sladkostí skupinkám dětí, pečení velikonočního beránka. Ale kde je vlastně prvopočátek tohoto krásného svátku? Odkdy se Velikonoce v evropských zemích slaví a odkud sem vůbec přišly?

Velikonoce jsou v zásadě označovány jako „svátky jara“. Tradice s nimi spojená se poprvé objevila na území dnešního Izraele. Tady se slaví pod názvem Pesach (počeštěle Přesnice), jde vlastně o připomínku útěku Mojžíšova lidu z egyptského zajetí. Beránek, který je s „našimi“ Velikonocemi hodně spjatý, se v Izraeli každoročně obětoval na památku toho, že Hospodin, jenž v Egyptě zabíjel všechny prvorozené děti, vynechal domy Izraelitů – ty totiž měly veřeje označené krůpějí beránčí krve.

Evropské Velikonoce však jsou takzvaným pohyblivým svátkem, Velikonoční neděle se tak slaví první neděli po úvodním jarním úplňku (toto se ustanovilo již na takzvaném nicejském koncilu na začátku 4. století). Může to tedy vlastně být koncem března, v druhé polovině dubna jako třeba letos a tak podobně. Před masivním rozšířením křesťanství pak byly „svátky jara“ v Evropě spojeny hlavně se začátkem prací na poli.

Protože se Velikonoce staly díky křesťanské tradici po celé Evropě připomínkou Ježíšova života a smrti, byly spojeny i s půstem (ten přecházel Velikonocům, začínal na takzvanou Popeleční středu a trval po čtyřicet dní). Po oslavě Velikonoc následovala takzvaná velikonoční doba, ta trvala dalších padesát dní, ve kterých se podle tradice Ježíšovi učedníci setkávali se svým mistrem a posléze i s Duchem svatým. Toto období končilo takzvanou Popeleční středou.

Za zmínku určitě stojí i fakt, že kulturní odlišnosti jednotlivých evropských zemí znamenají i trochu odlišné oslavy Velikonoc. Největší křesťanské svátky vypadají třeba ve Švédsku spíš jako připomínka čarodějnického bálu, Němci jsou zase závislí na čokoládě a Italové připravují lahodné palačinky. Francouzské děti zase hledají po zahradě sladkosti a užijí si tak určitě spoustu legrace.

 

Foto: Pixmac.cz