Když dítě chodí za školu

Říj 24, 2014 | Rodina, Životní styl

Nechození do školy během školního vyučování, záškoláctví, bylo, je a jistě také bude. Děti prostě hledají promyšleně, nebo i spontánně, jak se vyhnout školnímu vyučování a s ním spojeným problémům. Co je k tomuto asociálnímu chování vede a jak mají rodiče postupovat, když záškoláctví svého dítěte objeví? Na to se vám pokusíme odpovědět.

 

Proč chodí za školu

Chození za školu je častější u starších dětí. Ty menší se většinou do školy těší nebo mají ještě strach z postihu. Děti vede k nechození do školy víc důvodů. Jedním z nich je šikana. V případě, kdy zjistíte, že vaše dítě je šikanováno, ihned věc začněte řešit s třídním učitelem. Ten by měl vyzvat také školního psychologa a zahájit šetření.

Dalším z důvodů je to, že dítě nezvládá nároky na něj kladené. Bojí se špatných známek, selhání. V takovémto případě hovořte s dítětem. Mělo by si uvědomit, že absencí ve škole se budou problémy s prospěchem zhoršovat. Lepší variantou je domluvit se školou doučování, případně ho zřídit soukromě. Pokud dítě skutečně učivo nezvládá a není v jeho silách své známky zlepšit, smiřte se s jeho horším prospěchem a rozhodně dítě za prospěch netrestejte. Naopak, oceňte každý pokrok.

Dalším důvodem bývá spontánní jednání, kdy je dítě strženo hrou nebo kamarády. Pokud jednou dá dítě přednost např. fotbalu před školním vyučováním a projde mu to, bude své chování opakovat.

K záškoláctví často dochází v sociálně slabých rodinách, kdy se rodiče dětem příliš nevěnují. Dalším případem jsou rodiny příliš zaneprázdněných rodičů a osamělých rodičů, kteří často pracují až do pozdních večerních hodin. Unavení z práce přijdou a nemají šanci příliš dítě kontrolovat. Buďte proto se školou alespoň v elektronickém kontaktu. Vaše dítě za to stojí.

 

Jak se zachovat

V každém případě se o dítě zajímejte. Ptejte se ho na vyučování, udělejte si čas na třídní schůzky. V případě, že je vám něco podezřelého, se raději sami ptejte učitele. Většinou má rodič na učitele i telefonní spojení, případně e-mailový kontakt.

Motivujte své dítě. Chvalte ho za dobrý prospěch, nikdy neodmítejte, pokud vás dítě požádá o pomoc nebo vysvětlení učiva. Můžete také nenápadně zjistit u spolužáků, zda vaše dítě do školy dochází. Ovšem nesnažte se dítě přespříliš okatě kontrolovat.

Vždy je potřeba především zjistit, proč dítě do školy nechodí. V případě chronického záškoláctví vyhledejte služby pedagogicko-psychologické poradny, psychologa, případně odborného etopeda. 

 

Foto: Pixmac.cz